Valsts un pašvaldību iestāžu nekustamo īpašumu nomas līgumi būs jāpublisko 1

Valsts un pašvaldību iestāžu nekustamo īpašumu nomas līgumi būs jāpublisko, paredz likumdošanas izmaiņas, kuras šodien izsludinātas valsts sekretāru sanāksmē.Finanšu ministrijas virzītie grozījumi likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu paredz kārtību, kādā publiskas personas, to iestādes un kapitālsabiedrības nomā nekustamos īpašumus un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem.Šobrīd neviens ārējais normatīvais akts nenosaka kārtību, kādā publiskas personas un kapitālsabiedrības nomā nekustamo īpašumu savu funkciju nodrošināšanai, kā arī publicē informāciju par nomātajiem nekustamajiem īpašumiem.Līdz ar to netiek nodrošināts atklāts nekustamā īpašuma nomāšanas process un sabiedrība netiek informēta par nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem.Tādā veidā tiek samazināts arī potenciāli izmantojamo nekustamo īpašumu piedāvājums publiskajam sektoram un attiecīgi tiek veicināts nomas maksas sadārdzinājums.Tādējādi līdz ar grozījumiem likumu paredzēts papildināt ar punktu, ar kuru noteiks pienākumu pašvaldībām, to iestādēm, citām atvasinātām publiskām personām, valsts iestādēm, kā arī kapitālsabiedrībām nekustamos īpašumus nomāt, ievērojot šā likuma noteikumus, un nodrošināt informācijas publisku pieejamību.Vienlaikus ar grozījumiem paredzēts deleģējums Ministru kabinetam izdot noteikumus par kārtību, kādā tieši tiek nomāti nekustamie īpašumi un publicēta informācija par tiem.Grozījumus likumā vēl skatīs un par tiem lems Ministru kabinets un Saeima.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

reksis

Valsts kontroliere atbalsta VL-TB/LNNK iniciatīvu par valsts un pašvaldību finanšu glabāšanu Valsts kasē
Valsts kontroliere Inguna Sudraba atbalsta Nacionālās apvienības iniciatīvu par to, ka valsts un pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem sava nauda turpmāk būtu jāglabā Valsts kasē nevis privāto komerciestāžu kontos, lai nepieļautu turpmāku valstij un pašvaldībām piederošu apjomīgu līdzekļu zaudēšanu.

pirms 9 gadiem, 2012.01.19 20:17

Latvijā un pasaulē