Varēs pieteikties lauku saimniecību modernizācijai

Lauku atbalsta dienests (LAD), sākot ar 1. martu, visu mēnesi izsludinās projektu iesniegšanas kārtu ES ELFLA pasākumā «Lauku saimniecību modernizācija».Tā kā Zemgales reģiona saimniecības iepriekšējās kārtās īpaši aktīvi izmantojušas šī pasākuma atbalsta iespējas, tad atlikusī pieejamā summa ir neliela – 2,8 miljoni latu, jo 2010. gadā apgūti astoņi miljoni latu. Zemgalei tā varētu būt vienīgā kārta 2011. gadā. Ar 2011. gada 18. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 60 un 61 ir veikti ievērojami grozījumi ES fonda ELFLA sabiedriskā finansējuma saņemšanas nosacījumos:● 2011. gadā tehnikas un iekārtu, kuru summa pārsniegs 35 tūkstošus latu, iegādei Zemgales reģionā sabiedriskais finansējums būs 25 procenti no attiecināmajām izmaksām. 2010. gadā bija 40 procenti. Līdz preču summai 35 tūkstoši latu pirmajā projekta iesniegumā, kā arī visai būvniecībai, kooperatīvajām sabiedrībām un bioloģiskajām saimniecībām atmaksās 40 procentus no attiecināmajām izmaksām;● jauno zemnieku projektiem, būvniecības projektiem piena lopkopības saimniecībās un mazāk labvēlīgos apvidos sabiedrisko finansējumu palielinās par desmit procentiem; ● būvniecības projektus varēs īstenot un sabiedrisko finansējumu saņemt piecos posmos, lai arī līdz šim bija trīs posmos; ● ja no piegādātāja saņemts rēķins vai noslēgts līgums un tam samaksāta privātā līdzfinansējuma daļa, projekta īstenotājs var iesniegt LAD maksājuma pieprasījumu un, saņemot sabiedriskā līdzfinansējuma daļu, viņam tā piecu dienu laikā jāsamaksā piegādātājam. Rēķins var arī būt par daļēju preces vai pakalpojuma samaksu. Šāda kārtība lauksaimniekiem samazinās aizdevuma ņemšanas grūtības;● sabiedrisko finansējumu varēs pieprasīt un saņemt arī par līzingā saņemtu preci, kura ir tikai līzinga ņēmēja valdījumā, bet nav īpašumā, ja, izpildot līzinga līgumu, prece nonāks līzinga ņēmēja īpašumā. Līdz šim to varēja tikai par īpašumā esošu.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti