Vērtēs mikrokredītu nozīmīgumu

Bauskas rajona trīs pārstāves šodien, 28. maijā, Rīgā piedalās Banku augstskolas Biznesa un finanšu pētniecības centra un Latvijas Lauku sieviešu apvienības (LLSA) rīkotā praktiskā konferencē «Mikrokreditēšana un tās loma nodarbinātības veicināšanā Latvijā». Baušķenieces Olga Kaņepa, Eleonora Maisaka un Raimonda Ribikauska iesaistīsies debatēs, atklājot mūspuses lauku sieviešu pieredzi.LLSA padomes priekšsēdētāja Rasma Freimane uzsver, ka Bauskas rajonā sākās mikrokredītu kustība, kas izvērsusies visā Latvijā un guvusi Latvijas Hipotēku un zemes bankas atbalstu. Ar Lauku sieviešu uzņēmējdarbības atbalsta fonda starpniecību šī banka ir iedalījusi 50 tūkstošus latu lielu summu biznesa veicināšanai. Fonda vadītāja Raimonda Ribikauska informē, ka aizdevumu saņemšanai jau izveidojusies klientu rinda. Konferences darba kārtība ir plaša, un tajā piedalās Finanšu, Ekonomikas, Zemkopības ministrijas darbinieki, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis, Latvijas Hipotēku un zemes bankas prezidents Inesis Feiferis. Par mikrokreditēšanas nozīmīgumu runās Andris Nātriņš, Banku augstskolas biznesa un finanšu pētniecības centra direktors. LLSA padomes priekšsēdētāja Rasma Freimane izklāstīs lauku sieviešu pieredzi, būs arī apskats par to, kas konkrēti izdarīts reģionos.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē