VID iesniegtas 4415 mantiskā stāvokļa deklarācijas

Līdz šīs nedēļas sākumam Valsts ieņēmumu dienestā (VID) bija iesniegtas 4415 mantiskā stāvokļa deklarācijas, no kurām 1290 deklarācijas iesniegtas pagājušajā nedēļā, aģentūra LETA uzzināja VID Sabiedrisko attiecību daļā.VID atgādina, ka mantiskā stāvokļa deklarāciju līdz 2012. gada 1. jūnijam iespējams iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ikvienam VID klientu apkalpošanas centram, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt uz e-pasta adresi: VID.sakumdeklaracija@vid.gov.lv vai iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Informācija par Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likuma piemērošanu un par mantiskā stāvokļa deklarācijas aizpildīšanu pieejama VID mājaslapas kreisajā pusē sadaļā «Fizisko personu mantiskais stāvoklis». Lai nodrošinātu iedzīvotājiem lielākas iespējas apmeklēt seminārus, martā semināri par Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likuma piemērošanu VID klientu apkalpošanas centros tiek organizēti arī pulksten 17.00 un vēlāk. Aktuālā informācija par VID bezmaksas semināriem pieejama VID mājaslapā sadaļā «Semināri nodokļu maksātājiem». VID norāda, ka, turpinot iedzīvotāju informēšanu par mantiskā stāvokļa deklarēšanu, VID speciālisti regulāri sniedz intervijas un skaidrojumus gan iedzīvotājiem, gan plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. Kopumā kopš likuma pieņemšanas par mantiskā stāvokļa deklarēšanu publicētas publikācijas un pārraidīti TV un audio sižeti kopumā ne mazāk kā 705 vienības, no kurām vairāk kā 163 publikācijas/TV sižeti/audio sižeti tapuši pēc VID speciālistu sniegtajām intervijām, skaidrojumiem, atbildēm. Regulāri VID speciālisti sniedz atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, ko saņem dažādu plašsaziņas līdzekļu redakcijas, kā arī sniedz intervijas un nepieciešamos skaidrojumus. Pagājušajā nedēļā arī notikuši 17 VID bezmaksas semināri nodokļu maksātājiem par mantiskā stāvokļa deklarēšanu, kurus kopumā apmeklējuši 420 iedzīvotāji. VID arī nosūtījis informāciju Latvijas pašvaldībām ar lūgumu informāciju par VID bezmaksas semināriem arī pēc darba laika un brīvdienās iespēju robežās izvietot pašvaldību portālos un vietējiem iedzīvotājiem pieejamās vietās.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē