Vidusskolu beidzējus aicina mācīties Saulainē

Profesionālās skolas Latvijā, Eiropas Sociālā fonda atbalstītas, izstrādājušas dažādas tālākizglītības un karjeras pilnveides programmas. Saulaines profesionālā vidusskola ir izveidojusi divas jaunas mācību programmas jauniešiem ar vidusskolas izglītību. 2012./2013. mācību gadā programmā «Sekretariāta un biroja darbs» varēs iegūt klientu apkalpošanas speciālista kvalifikāciju. Pēc skolas beigšanas var strādāt sekretāra, administratora, pārdošanas menedžera un citus darbus, kas saistīti ar dokumentu kārtošanu un darbu ar klientiem. Klientu apkalpošanas speciālisti mācīsies pusotru gadu, ja ir jau vidusskolas izglītība, un iegūs trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni (profesionālo vidējo izglītību). Tiks apgūti tādi mācību priekšmeti kā dokumentu pārvaldība, lietišķās svešvalodas, datormācība, komercdarbības pamati, lietišķā etiķete, darba tiesības un citi. Programmā «Ēdināšanas pakalpojumi» viena gada laikā varēs iegūt pavāra kvalifikāciju. Mācību laikā audzēkņi apgūs ne tikai profesionālos priekšmetus, bet arī viesu apkalpošanu un uzņēmējdarbību. Mācību prakses noritēs gan skolas laboratorijās, gan ēdināšanas uzņēmumos. Mācību noslēgumā – kvalifikācijas prakse.Pozitīvais šajās programmās: īsā laikā iegūt profesiju, kas būs nepieciešama vienmēr, un saņemt Eiropas Sociālā fonda stipendiju. Iespēja mācīties mūsdienīgā skolā, kurā daļēji realizēts un vēl turpinās mācību aprīkojuma modernizācijas un infrastruktūras uzlabošanas projekts.Gaidām vidusskolu beidzējus, kuriem ir interese un vēlme pusotra gada laikā apgūt klientu apkalpošanas speciālista profesiju vai gada laikā – pavāra profesiju.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti