Visu labo sargāt...

Ikvienam mums Advente saistās ar miera pilnu laiku. Dedzinot svecīti un pārdomājot visu, kas bijis iepriekš un ko vēlamies paveikt nākotnē.Adventes laikā mēģinām iedziļināties sevī, ko daru arī es, visu pārdomājot un rodot nākotnei mērķus, kādus vēl sasniegt. Nostiprinot ticību sirdī, var spēt izdarīt daudz labu darbu.Katrā Adventes svētdienā iededzinām vienu svecīti, tā ir zīme tuvajai Jēzus atnākšanai. Jau kopš kristietības sākumiem svece simbolizē Kungu, par kuru Bībelē teikts, ka Viņš ir pasaules gaisma. Svece, dodama gaismu, sadeg, tā arī Kristus ziedojies, lai mums būtu dzīvības gaisma.Gatavosimies Ziemassvētkiem un centīsimies būt labsirdīgi, izpalīdzīgi, piedot un būt pilni mīlestības, jo tādā veidā vairojas labais, iznīcinot ļaunumu.Lai Adventes laikā valda prieks par gaidāmo! Sveces, egļu zari, saldumi liecina par tuvajiem Ziemassvētkiem. Visiem «Bauskas Dzīves» lasītājiem un avīzes veidotājiem vēlu mieru, ticību, mīlestību vienmēr sirdī nest un sargāt nepagurstot.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti