Zemes lietu kārtošanai zīmīgs ir 31. augusts

Pirmdien, 31. augustā, ir pēdējā diena, kad vēl var iesniegt dokumentus valsts un pašvaldību zemes izpirkšanai laukos par kadastrālo vērtību.Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas Bauskas birojā šajā nedēļā bijis vairāk klientu nekā parasti. Biroja vadītāja Ineta Ruhocka precizē, ka saņemti 190 personu iesniegumi lēmuma sagatavošanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.Viņa arī atgādina, ka 31. augusts ir pēdējais datums, līdz kuram jāveic virkne formalitāšu, tādēļ Bauskas biroja klientu apkalpošanas speciālisti pirmdien strādās līdz pēdējam klientam, nevis, kā ierasts, līdz pulksten 18.Valsts zemes dienesta (VZD) speciālisti atgādina, ka līdz 31. augustam lauku apvidus zemes izpircējiem ir iespējams reģionālo nodaļu birojos iesniegt: dokumentus, kas apliecina tiesības izpirkt zemi, zemes robežu plānu un iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, personām, kuru izpirkšanai pieprasītā zeme iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā ar nosacījumu; zemes robežu plānu un iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, personām, kuras par visu izpirkšanai pieprasīto zemi līdz 2008. gada 1. augustam veikušas priekšapmaksu; iesniegumu lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu pieņemšanai, personām, kuru izpirkšanai pieprasītā zeme ir iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā un ir kadastrāli uzmērīta. Personām, kurām izpērkamā zeme jau ir uzmērīta un sagatavots zemes robežu plāns, laikus, bet ne vēlāk kā līdz 31. augustam jāiesniedz VZD reģionālās nodaļas birojā iesniegums lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu pieņemšanai. Savukārt tiem, kuru zemes izpirkšanai pieprasītā zeme Lauku zemes izpirkšanas reģistrā iekļauta ar nosacījumu, papildus iepriekš minētajam jāiesniedz arī dokumenti, kas apliecina tiesības izpirkt zemi (piemēram, zemes lietošanas vai izpirkšanas tiesību mantošanas apliecinošs dokuments).Zemes izpircējiem, kuri līdz 2008. gada 1. septembrim veikuši priekšapmaksu par izpērkamo zemi, zemes robežu plāns reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un iesniegums lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu pieņemšanai iesniedzams VZD ne vēlāk kā līdz 2009. gada 31. augustam.VZD atgādina, ka zemes izpircējiem, kuri līdz 2009. gada 31. augustam būs savu izpērkamo zemi uzmērījuši, iesnieguši iesniegumus VZD lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu pieņemšanai un saņēmuši pieprasīto lēmumu, līdz 2009. gada 30. decembrim jānoslēdz līgums ar Hipotēku banku par zemes izpirkumu.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē