Zemgalē sākts Lielupes upju baseina ūdens kvalitātes uzlabošanas projekts 1

Zemgales plānošanas reģionā (ZPR) noticis Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas "Pārrobežu sadarbība" atbalstītā apakšprojekta "Ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi Lielupes pārrobežu baseina apsaimniekošanā" atklāšanas seminārs ar visu sešu partneru piedalīšanos.ZPR informācijas speciālists darbam ar plašsaziņas līdzekļiem Juris Kālis aģentūru LETA informēja, ka minētais projekts, ko saīsināti dēvē par "Upju projektu", izstrādāts ar mērķi panākt virsūdeņu kvalitātes paaugstināšanu Lielupes sateces baseinā, samazinot punktveida piesārņojuma avotus, uzlabojot vietējo iedzīvotāju zināšanas par ūdens kvalitāti un piesārņojuma avotiem kā Latvijas, tā Lietuvas pusē, veicinot sadarbību un savstarpēju pieredzes pārņemšanu akūtu vides aizsardzības problēmu risināšanā. Projekta vadošais partneris ir ZPR, bet partneri no Latvijas puses - Bauskas un Jelgavas novada dome, kā arī Baltijas Vides forums, bet no Lietuvas puses - Pakrojis rajona pašvaldība un Biržu Reģionālais dabas parks. Projekta ieviešanas laikā, kas ilgs līdz 2010.gada 1.decembrim, paredzēts izstrādāt tehnisko projektu lietus ūdens savākšanas sistēmas izveidei Bauskā, gandrīz 60 hektāru platībā, kā arī izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmu Biržu ielas rajonā. Tāpat paredzēts izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu Jelgavas novada Kalnciema un Elejas ciemu lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvei, bet Lietuvas pusē veikt pētījumu, kas vērsts uz upju hidroloģiskā raksturojuma uzlabošanu. Savukārt Zemgalē veiks iepriekšēju izpēti un novērtēšanu Svētes upes krastu stāvoklim piecu kilometru garumā, bet infrastruktūras uzlabošanas jomā paredzēts izveidot laivu piestātnes un labiekārtot Lielupes krastu Jelgavas novada Staļģenē, kā arī Svētes upes krastu Līvbērzē pie Apiņu tilta, ierīkot divas labiekārtotas atpūtas vietas Mūsas upes krastā Bauskas novadā. Nozīmīgs ieguldījums vides stāvokļa uzlabošanā būs Mūsas upes gultnes tīrīšana trīs atsevišķos posmos, pavisam 300 metru garumā. Iedzīvotāju izglītošanas jomā Biržu Reģionālajā dabas parkā iecerēts organizēt piecu dienu vasaras nometni 30 jauniešiem no Latvijas un Lietuvas, sagatavot un izdot informatīvu bukletu par ūdens kvalitāti un piesārņojuma novēršanu Lielupē, noorganizēt divus vienas dienas seminārus aptuveni 50 interesentiem gan par ūdens kvalitātes jautājumiem Lielupes upju baseinā pierobežas apkaimē, gan par projekta rezultatīvajiem rādītājiem. Pirmais no tiem notiks Jelgavā, 4.decembrī, bet līdz tam, lai ieviestu plānotās aktivitātes, projekta partneri veiks nepieciešamo iepirkumu procedūru. Minētā apakšprojekta kopējais budžets ir 275 071 eiro (193 321 lats).

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Papa

Cik atceros, Mūsu regulāri piemēslo leiši.. Paliks labāk? Labāk jau būtu starpvalstu līgums par dabas piesārņošanu. Un kurā vietā tīrīs tos 300 metrus gultnes? Tas kaut ko reāli ietekmēs? Gribētos jau ticēt. Anyway labi, ka kaut kas notiks, lai veicas!

pirms 11 gadiem, 2009.09.24 18:12

Latvijā un pasaulē