Zemgales Plānošanas reģions īsteno projektu negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanai dabas parkos 1

Turpmāko divu gadu laikā Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) administrācija ar desmit partneriem Latvijā un Lietuvā projektā "Protected Areas" strādās pie ilgtspējīgas dabas vērtību saglabāšanas un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju saudzīgas apsaimniekošanas sistēmas izveides. Projektā iesaistīta arī Bauska un Rundāles novads.ZPR sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Uļanska aģentūru LETA informēja, ka, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz negatīvo faktoru novēršanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Zemgalē un Ziemeļlietuvā, ZPR sākts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītais projekts "Protected Areas".Īstenojot projektā plānotās aktivitātes, iecerēts pilnveidot apsaimniekošanas sistēmu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izveidot videi draudzīgu infrastruktūru dabas parkos, kā arī veicināt sabiedrības izpratni dabas aizsardzības jautājumos.Mūsdienās cilvēks ir kļuvis par vienu no būtiskākajiem vidi ietekmējošiem faktoriem, tā kā tas izmanto vides resursus savu arvien pieaugošo vajadzību apmierināšanai. Neskatoties uz to, ka pēdējā laikā vides aizsardzībai tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, nereti sabiedrībā trūkst zināšanu par to, kā katrs no mums var mazināt cilvēka radīto negatīvo ietekmi uz vidi, skaidroja Uļanska.Īpaši aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanas uzlabošanu iecerēts panākt ar Dabas aizsardzības plānu izstrādi un aktualizēšanu Zemgales dabas parkos "Daugavas ieleja" un "Bauska", kā arī dabas liegumā "Silabebru ezers", tādējādi saskaņojot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses, tā lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.Neskartās dabas teritorijas ir iecienītas pieturas vietas tūristu ceļojumu maršrutos, taču nereti nezināšanas vai parku neatbilstoša aprīkojuma dēļ, viesojoties tajās, tūristi nodara kaitējumu videi. Lielā mērā šo negatīvo ietekmi uz vidi var novērst ar attiecīgas infrastruktūras radīšanu, lai tūristu plūsmu vajadzīgā laikā virzītu vajadzīgā virzienā, tā apmierinot gan tūristu intereses, gan dabas aizsardzības prasības, pauda ZPR pārstāve.Tālab vairāk nekā 60 procenti no projekta "Protected Areas" kopējā budžeta līdzekļiem tiks ieguldīti dabas parku infrastruktūrā. Jau pēc nepilniem diviem galdiem dabas parki projekta teritorijā būs aprīkoti ar informācijas stendiem un izglītojošām norādes zīmēm, gājēju celiņiem, laipām, tiltiem, kāpnēm, sakārtotām ugunskuru un peldvietām, atkritumu urnām un citiem objektiem.Piemēram, Rundāles novadā, kura teritorijā ir dabas parks "Bauska", aizbērs Mežotnes pilskalna arheoloģisko pārrakumu, tādējādi atjaunojot vēsturisko lielā aizsardzības vaļņa līniju un novēršot pilskalna pārrakuma turpmāko eroziju. Pēc arheoloģiskā pārrakuma aizbēršanas atjaunos vēsturisko ieeju Mežotnes pilskalnā no ziemeļu puses, klāstīja Uļanska.Projekta ieviesēji cer dabas aizsardzības jautājumu aktualizēt arī sabiedrībā. Šī mērķa labad ar projekta atbalstu tiks izveidotas izglītojošas brošūras un kartes par dabas vērtībām un videi draudzīgu attieksmi un uzvedību dabas parka teritorijā.Savukārt aktīvākajiem dabas draugiem būs iespēja iesaistīties brīvprātīgā Sabiedriskā vides monitoringa programmā. Monitoringa mērķis ir apkopot datus par dažādu dabas objektu stāvokli, novērojumu procesā iesaistot sabiedrību. Lai interesenti labāk izprastu monitoringa būtību un tā norises gaitu, sadarbībā ar Latvijas Dabas aizsardzības pārvaldi tiks organizēti vismaz 20 informatīvi semināri projekta reģionā.Projekts "Protected Areas" jeb pilnajā nosaukumā "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai" tiek ieviests ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam atbalstu.Projekta kopējais budžets ir 951 531 eiro (668 740 lati), kur 804 993 eiro (565 752 lati) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. Projekta ieviešanas laiks ir no 2012.gada maija līdz 2014.gada maijam.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Aivars Legzdiņš

Lai projektam "Protected Areas" visur zaļā gaisma!
Kamēr pārrobežu projektu atslēgas būs Ludmilas Knokas un Egijas Stapkevičas rokās, projekta realizācija tiks garantēta.
Paldies!

pirms 8 gadiem, 2012.10.08 12:29

Latvijā un pasaulē