Zemgales Plānošanas reģions veterinārārstu asistentu sagatavošanu vēlas koncentrēt Zemgalē

Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) administrācija zemkopības ministrei Laimdotai Straujumai un izglītības un zinātnes ministram Roberta Ķīlim nosūtījusi vēstuli ar priekšlikumu nākotnē veterinārārstu asistentu sagatavošanu valstī koncentrēt Zemgalē.ZPR pārstāvis Juris Kālis aģentūru informēja, ka vēstuli parakstījuši ZPR Attīstības padomes priekšsēdētājs, Auces novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) rektors Juris Skujāns. Vēstulē uzsvērts, ka Zemgalē ir visi priekšnoteikumi, lai pilnveidotu vai no jauna ieviestu ne tikai tās arodizglītības programmas, kas tieši saistītas ar reģiona ekonomiskā potenciāla attīstību, bet arī lai papildinātu piedāvāto izglītības programmu klāstu ar vēl citām, visā valstī darba tirgū akūti nepieciešamām programmām, tostarp veterinārmedicīnā, kur pieprasījums pēc vidējā posma speciālistiem aizvien ir liels. "Visiem ir zināms, ka, lai sagatavotu augsti kvalificētu personālu veterinārmedicīnā, ir nepieciešama pilnvērtīga un mūsdienīga mācību bāze - klīnikas, mācību saimniecības un laboratorijas. Zemgalē šāda bāze ir, turklāt tā aizvien vairāk nostiprinās. Tāpēc vēstules autori uzskata, ka LLU Veterinārmedicīnas fakultātē esošā mācību bāze un akadēmiskais personāls sekmīgi varētu tikt izmantots arī veterinārārstu asistentu sagatavošanā," skaidroja Kālis. Veterinārmedicīnas mācību centru un tiem paredzētā finansējuma koncentrēšana vienuviet ļautu nozarē daudz efektīvāk izmantot modernās, bet salīdzinoši dārgās tehnoloģijas, būtiski paaugstināt mācību un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Vēstules autori uzskata, ka jāņem vērā, ka LLU Veterinārmedicīnas fakultātē jau ir izveidota Eiropas Savienības standartiem atbilstīga veterinārārstu sagatavošanas infrastruktūra un tās turpmākajā attīstībā paredzēts ieguldīt vēl aptuveni 3,8 miljonus latu. Fakultātē patlaban notiek jaunas mācību klīnikas būvniecība, uzsākta esošo telpu daļēja rekonstrukcija, bet LLU mācību un pētījumu saimniecībā (MPS) "Vecauce" ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu nobeigumam tuvojas Veterinārārstu praktiskās apmācības centra izveide, kas kalpos gan veterinārmedicīnas studentu un citu lauksaimniecības profila izglītības iestāžu audzēkņu praktiskai apmācībai, gan nozarē strādājošo speciālistu tālākizglītībai. Savukārt Jelgavas pilsētas pašvaldība, kas saņēmusi valsts un Eiropas Reģionālās attīstības fonda vairāk nekā 10 miljonu latu lielu piešķīrumu Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetenču centra "Jelgavas Amatniecības vidusskola" modernizācijai, uzskata, ka, minētajam centram kļūstot par vienu no spēcīgākajām arodizglītības iestādēm Zemgalē, būs pietiekami liels potenciāls, lai piedalītos jaunas vidējās speciālās izglītības programmas izveidē un realizācijā veterinārmedicīnā, skaidroja Kālis. Tāpēc ZPR, LLU un Jelgavas pilsētas pašvaldība cieši atbalsta sabiedrībā virmojošo viedokli par vienotas veterinārmedicīnas teorētiskās un praktiskās izglītības sistēmas izveidi valstī, par bāzes vietu nosakot Jelgavu un tai tuvējo LLU MPS "Vecauce", kas specializējas piena lopkopībā un gaļas šķirnes liellopu audzēšanā. Turklāt minēto iestāžu vadība par ekonomiski pamatotu uzskata arī finanšu resursu koncentrēšanu Zemgalē, kur izveidojies pietiekami spēcīgs lauksaimniecības rakstura arodizglītības iestāžu un prakšu saimniecību tīkls ar LLU klīniku un MPS "Vecauce" centrā. Lai tālāk virzītu un īstenotu šādu vienotu pieeju veterinārmedicīnas izglītības kvalitātes paaugstināšanā valstī, minētās ieinteresētās institūcijas ir atvērtas konstruktīvai sadarbībai gan ar Zemkopības, gan ar Izglītības un zinātnes ministriju, pauda ZPR pārstāvis.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē