Zināmi visi konkursā «Mēs paši» atbalstītie projekti

Hipotēku bankas klientu kluba «Mēs paši» izsludinātajā konkursā noteikti visi atbalstītie projekti no bijušā Bauskas, Dobeles un Jelgavas rajona.Kā «Bauskas Dzīve» jau informējusi, šopavasar Hipotēku banka veic strukturālās reformas un Bauskas filiāle ir atbildīga par darba koordinēšanu arī Dobeles un Jelgavas norēķinu grupās. Un arī «Mēs paši» projektu konkurss jau norit Bauskas, Dobeles, Jelgavas reģionam kopīgi, jo tā ir viena filiāle. Šajā filiālē kopā iesniegti 163 projekti (tikai 38 no tiem – bijušā Bauskas rajona iedzīvotāju). Labāko realizācijai kopā piešķirti 8000 latu, kas filiālē jāsadala «kristīgi», skaidro Anita Šalme, Hipotēku bankas Korporatīvo attiecību daļas vadītāja. Viņa arī darīja zināmu, ka pēc projektu izvērtēšanas Hipotēku banka šogad finansiāli atbalstīs deviņus pieteikumus no bijušā Bauskas reģiona, deviņus no bijušā Jelgavas reģiona un astoņus no bijušā Dobeles reģiona.Atbalstīto projektu vidū ir gan apkārtējās vides labiekārtošanas aktivitātes, gan radošas darbnīcas bērniem un jauniešiem invalīdiem, arī vietējās kultūrvēsturiskās informācijas vākšana, krāšana, sistematizēšana.Un tā – deviņi atbalstītie projekti no tiem, kurus iesnieguši iedzīvotāji Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadā:Ceraukstes pagasta pensionāru biedrības «Rudenāji» vēlmi Mūsas ciematā ierīkot laukumu bērnu rotaļām un atpūtai Hipotēku banka līdzfinansēs ar 200 latiem;Mežotnes pagasta ciematā Ceplis iedzīvotāju grupa arī vēlas iekārtot piemērotu atpūtas laukumu bērniem, šīm aktivitātēm banka piešķīrusi 200 latu;Gailīšu pagastā pie mājas Uzvaras ielā 11 iedzīvotāju grupa arī nodomājusi izveidot rotaļu laukumu bērniem, banka to atbalsta un atvēl 200 latu;Brunavas pagasta iedzīvotāju grupa iesniegusi projektu, lai labiekārtotu pagastā esošo velo - moto trasi, no bankas prasījuši 280 latu līdzfinansējumu, šī summa viņiem arī piešķirta;Bauskas jaunsargu instruktors Zigurds Kalējs iecerējis kopā ar jaunsargiem un citiem jauniešiem sakopt Mēmeles krastu pilsētā, kā arī sarīkot laivu braucienu jauniešiem. Hipotēku banka šīm aktivitātēm atvēlējusi 145 latus;Par to, ka biedrības «Meistars Gothards» projekts – starptautisks glezniecības plenērs «Bauskas vasara 2011» – līdz ar vēl diviem pieteikumiem saņēmis augstāko vērtējumu un 400 latu, «Bauskas Dzīve» jau informējusi; Tāpat jau arī zināms, ka ar 302,60 latiem atbalstīts Iecavas sieviešu kluba «Liepas» projekts par kultūrvēsturiskās vietas Dievdārziņa labiekārtošanu un biedrības «Kalna svētību kopiena» vēlmei atjaunot renesanses dārzu Dāviņu pagasta Bruknas muižā piešķirti 399 lati;Ar 400 latiem atbalstīts arī Skaistkalnes novadpētniecības materiālu krātuves «Novadnieki» projekts «Karsts, kas nav karsts», lai izveidotu ekspozīciju par unikālajiem karsta procesiem pagastā, par kriteņu veidošanos.Kā «Bauskas Dzīvi» informē Māra Bite, Hipotēku bankas Bauskas filiāles klientu apkalpošanas daļas vadītāja, projektu vērtētāji noteikti apskatīs un novērtēs ieceru realizāciju, piedalīsies arī plānotajās aktivitātēs. Jāredz, vai piešķirtā nauda izlietota paredzētajiem mērķiem.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē