Zonta stipendijai varēs pieteikties arī baušķenieces

Starptautiskajai uzņēmīgu sieviešu kustībai «Zonta» šogad novembrī aprit 90 gadu. Šīs jubilejas zīmē sestdien, 24. oktobrī, Jelgavā notika Latvijas zontu gadskārtējā kopsapulce, kurā piedalījās arī Bauskas zontas.Saeimas deputāte Baiba Rivža – Latvijas zontu vadītāja – iepazīstināja ar četru klubu (Bauskā, Jelgavā, Rīgā un Valmierā) darbību šajā gadā. Viena no lielākajām kopīgajām atbalsta aktivitātēm ir Zonta stipendijas izveidošana un regulāra naudas rūpēšana tās fondā.Rīgas kluba biedre Iveta Rībena atgādināja, ka uz studiju stipendijām var pretendēt meitenes, vidusskolu 12. klašu audzēknes, kuras domā studēt un kurām ir labas sekmes mācībās, bet ģimenei ir trūcīgāk ar līdzekļiem. Pagājušajā mācību gadā par Latvijas Zonta klubu pirmo stipendiāti kļuva jauniete no Jelgavas reģiona, šogad tā ir rīdziniece, nākamajā mācību gadā tiesības pieteikties stipendijai būs jaunietēm no Valmieras reģiona, bet 2011./2012. mācību gadā uz Latvijas zontu stipendiju, kas ir 130 latu mēnesī, varēs pretendēt Bauskas novada skolnieces.I. Rībena informēja, ka stipendijas fondā dūšīgi ziedo gan Latvijas Zonta klubu biedres, gan daži citi individuālie ziedotāji, ļoti daudz palīdz Zviedrijas Zonta klubi. Izveidots labs uzkrājums fondā arī nākamajam «bada» gadam.Konferencē Jelgavā piedalījās arī šī gada Zonta stipendiāte rīdziniece Liena Puise-Puiše. Viņa klātesošās iepazīstināja ar sevi – studē Ventspils Augstskolā, Tulkošanas studiju fakultātē, specializējas vācu valodā. «Man šī atbalsta stipendija tiešām ir ļoti nepieciešama, jo naudas tēriņus veido kaut vai tas vien, ka dzīvoju Rīgā, bet mācos Ventspilī. Tālab esmu pateicīga Latvijas zontām par šo iespēju,» sacīja Liena.Ausma Pāvulāns, Zviedrijā dzīvojoša latviete, ārste, kura ir starptautiskās Zonta organizācijas 21. apgabala (ietilpst Zviedrijas un Latvijas Zonta klubi) gubernatore, iepazīstināja ar apgabala konferencē pieņemtiem lēmumiem un rezolūcijām. Viņa uzsvēra, ka organizācijas darbā īpaši jāakcentē sievietes lomas stiprināšana sabiedrībā, pievēršoties arī starptautiskiem projektiem.A. Pāvulāns atgādināja, ka starptautiskā uzņēmīgu sieviešu organizācija «Zonta International» dibināta 1919. gada 8. novembrī Bufalo ASV, bet Eiropā pirmais klubs nodibināts 1930. gadā Vīnē. Zonta kustība, kurā iesaistījušās 31 748 uzņēmīgas sievietes, ir pasaulē viena no vislielākajām nevalstiskajām organizācijām. Kustības aktīvistes ļoti daudz dara, lai skaustu nabadzību sieviešu vidē, izglītotu sievietes, celtu viņu pašapziņu.Bauskas Zonta kluba vadītāja Ilze Tijone informēja, ka nākamā gada aprīlī Bauskas klubam būs piecu gadu jubileja, un Latvijas un Zviedrijas zontas tiek aicinātas 2010. gada 10. aprīlī uz kopsapulci Bauskā.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē