Jaunieši aicina uz pārmaiņām 1

Nākotnes lielajā Bauskas novadā nepieciešams pilnveidot jauniešu darba struktūru

Bauskas novada aktīvisti darbā ar jaunatni aicināja uz kopēju tikšanos Bauskas novada deputātus, lai apspriestu nepieciešamās pārmaiņas. Pašreizējā sistēma neapmierina nedz jaunatnes darbiniekus, nedz pašus jauniešus, nedz arī virkni novada administrācijas pārstāvju.

Tikšanās notika Bauskas novada domes ēkā 6. oktobrī. Kā speciālisti uzsvēra diskusijas gaitā, kad savulaik pieņēma lēmumus par darbu ar jaunatni, tad vērtēja, ka nepieciešams gūt pieredzi nākotnei. Tagad tas brīdis pienācis un var sākt izvērtēt, kā tālāk rīkoties, kad apvienosies četri novadi.

Iespējams valsts finansējums
Pirmā problēma, ko uzsvēra Bauskas novada jaunatnes lietu speciāliste Liene Rotberga – katrs darbojas pats par sevi, atšķirīgi. Jaunatnes lietu speciālists Bauskā var sastrādāties ar jaunatnes darbiniekiem pagastos, bet tikai padomu un brīvprātīgas sadarbības līmenī, jo jaunatnes darbinieki strādā pagastu pārvaldēs un tiešas saistības nav. «Viss ir atkarīgs no tā, cik ļoti jaunatnes darbiniekam vēlas palīdzēt pagasta pārvalde,» uzsvēra L. Rotberga, kā piemēru minot Vecsaules pagasta pārvaldi, kur darbinieka amata vieta ir paredzēta, arī slodze, bet jaunatnes darbinieka nav.

Kā viens no piedāvājumiem novadu reformas nākotnei bija modelis, kur visa struktūra ir vienota un pakļauta vai nu izglītības nodaļai, vai atsevišķam jauniešu iniciatīvas centram, kur strādā viens darbinieks. Viņš sadarbotos un kontrolētu jaunatnes lietu speciālistus Rundālē, Vecumniekos, Iecavā, Bauskā, tie savukārt plānotu kopēju darbību ar jaunatnes darbiniekiem pagastos. Gan L. Rotberga, gan Codes un Dāviņu pagasta jaunatnes darbinieks Kaspars Kalējs uzsvēra, ka šādas struktūras analīzes un izveides procesam ir pieejams finansējums Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros un to būtu vērts izmantot. «Tas būs nopietns darbs – jāveido darba grupas, plāns, diskusijas, debates, noslēguma konference,» sacīja L. Rotberga.

Lielākas slodzes
Nākamais jautājums skāra finanses. Kā atcerējās deputāte Rudīte Čakāne, kad savulaik pieņēma lēmumus par darbinieku atalgojumu un slodzēm, tad paši deputāti piekrita, ka pieredzes ir maz un ar laiku šos lēmumus nepieciešams pārskatīt. Gailīšu pagasta jaunatnes darbiniece Līva Kalniņa norādīja, ka pašlaik pieredze ir savākta gan no praktiskās darbības, gan daudziem semināriem un aktivitātēm un ir skaidrs, ka pašreizējā slodze, kas atvēlēta darbam, ir par mazu. «Pirms tam nebija ne jausmas, kā strādāt labāk. Tagad esam pastrādājuši un pienācis laiks, lai veiktu pārmaiņas un darbotos ar lielāku efektivitāti,» tā L. Kalniņa.

Diskusijā K. Kalējs uzsvēra, ka pretenzijas ir nevis pret atalgojumu, bet gan slodzi. 0,2 slodzes, kas ir divas pēcpusdienas vai viena brīvdiena nedēļā, ir par maz kvalitatīvam darbam ar jauniešiem, turklāt šajā slodzē ietilpst arī darbs ar dokumentiem. «Jā, pasākumi, kurus rīkojam, ir izklaidējoši, bet jauniešiem tur ir savs ieguvums, piemēram, Uzvarā gatavojam Helovīna labirintu. To organizē jaunieši, un viņi mācās darot – izmanto dažādas metodes, tehnoloģijas, gūst informāciju, mācās komunikāciju. Dienās, kad pie manis nāk jaunieši, ciemā notiek mazāk «nedarbu». Notiek ne tikai sarunas vai plānošana, bet darbojamies arī ar problemātiskajiem bērniem,» uzsver L. Kalniņa. Arī citi jaunatnes darbinieki atzina, ka reāli strādā vairāk nekā atvēlētā slodze.
 
Secinājums – pagastos nepieciešams atvēlēt darbiniekiem lielāku slodzi. Vismaz 0,4 slodzes vai pat vairāk. Turklāt šo jautājumu vēlams iekļaut jau novada 2021. gada budžetā.

«Dokumentu cilvēks»

Reizē aktualizēja arī jautājumu par topošās struktūras vadību. L. Rotberga norādīja, ka novada jaunatnes darba organizācijas vadībā jābūt «dokumentu cilvēkam». Kā piemēru viņa minēja Jelgavas novadu, kur visu darbu vada jaunatnes lietu speciāliste Kristīne Kode, šī gada balvas «Zemgales Laiks Ziedonim» nominante. Pazīstamā speciāliste pati ar jauniešiem maz tiekas, bet vairāk nodarbojas tieši ar pasākumu un jaunatnes darbinieku darba organizāciju. L. Rotberga atzina, ka slodzes Jelgavas novadā jaunatnes darbiniekiem ir lielākas nekā Bauskā.

Jaunatnes lietu speciāliste pamatoja, kāpēc nepieciešams šāds «dokumentu cilvēks». «Ir daudz dokumentu, kas jāizpilda, un projekti, kur ir vērts piedalīties, ja grib dažādot jauniešu darbību. Sadarbojos ar Bauskas novada administrācijas speciālistēm Jolantu Kalinku, Ilzi Mundu un Martu Augucēviču. Tomēr projekti jāraksta un jāvada pašai, un jau tagad pietrūkst laika dokumentu aizpildīšanai. Tāpēc būtu labāk, ja struktūras vadībā stāvētu cilvēks, kas nodarbotos tieši ar dokumentiem un darba organizāciju,» skaidro L. Rotberga.

Lai nevarētu sabojāt

Deputāti iniciatīvu uztvēra pozitīvi, bet ar savām norādēm. Deputāte Inita Nagņibeda pauda, ka pirms slodžu mainīšanas būtu nepieciešams izvērtēt katrā pagastā veicamo darba apmēru. Viņa uzsvēra, ka ir vērts domāt par jaunatnes darbinieku veikuma teritorijas paplašināšanu, dodoties arī uz citiem ciemiem pie jauniešiem, nevis gaidot, kad visi atbrauks uz pagastu centriem vai Bausku.

«Viennozīmīgi atbalstu atsevišķu struktūru. Turklāt tagad ir tāds līmenis, ka paši jaunieši nāk pie jaunatnes darbiniekiem. Svarīgi izveidot tādu sistēmu, lai nav pārtraukumu vai kāds atnāk un sabojā paveikto. Jaunajā budžetā jādomā par slodžu palielināšanu,» sacīja deputāte Helvija Greiere.
 
Sadarboties ar Bauskas novada jaunatnes darbiniekiem ir gatava Vecumnieku novada jaunatnes lietu speciāliste Kristīne Pačkajeva. Uzmanīgāk situāciju vērtē Sandra Upelniece, Iecavas novada Jauniešu centra vadītāja, bet arī viņa ir gatava līdzdarboties, veidojot jauno struktūru. «Mēs pašlaik gaidām. Tomēr, ja pēc reformas paliekam pie Bauskas novada, sadarbosimies. Līdz šim ar Lieni Rotbergu esam veiksmīgi strādājušas kopā, labprāt tiekamies. Domāju, ka diskusijās par topošo jaunatnes darba struktūru iesaistīsimies,» tā S. Upelniece.Īslīcē aicina

Īslīces pagasta jaunatnes darbinieks un biedrības «Laiks jauniešiem» valdes priekšsēdētājs Gints Jankovskis sestdien, 10. oktobrī, aicina jauniešus uz tikšanos Īslīces kultūras namā. Gaidīti ir visi tuvākajā apkārtnē dzīvojošie. Biedrība plāno sniegt savu vēstījumu par iespējām jauniešiem iesaistīties organizācijā un iespējām kopīgi darboties jaunatnes jomas attīstībai Bauskas novadā un apkārtnē.
Biedrībā «Laiks jauniešiem» pašlaik darbojas 220 aktīvisti, no tiem 170 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Organizācijas mērķis ir jauniešiem sniegt dažādu veidu iespējas – tā ir pasākumu organizēšana, starptautiski projekti, labdarības projekti, kursi, mācības un semināri. Biedrība jauniešiem to piedāvā pilnīgi bez maksas.

«Lai strādātu pie jauniešiem vēl draudzīgāka un pieejamāka novada, ir jāaktivizējas arī pašiem jauniešiem,» tā G. Jankovskis.


Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild SIA «Bauskas Dzīve».

20200526-1606-maf-logo.jpg

#SIF_MAF2020

Pievieno komentāru

Projekts «Dzīve pierobežā – 2020»