«Bauskas Dzīve» jautā

Kā rīkoties, lai Bauskas vecpilsētas ēkas neaizietu postā un tās varētu saglabāt nākotnei?

ELGA ZIEDIŅA, skolotāja
– Katrs īpašnieks ir atbildīgs par savu mājokli. Ja negrib namu kopt, jāliek maksāt soda naudu.

LAIMA STRODE, sētniece
–Pašvaldībai jāpieņem mēri, bet uzskatu, ka mājokļiem vecpilsētā jābūt sakoptiem.

DAINA ĀRMANE, skolotāja
– Priecājos par sakoptām vietām. Domāju, ka jāveic grozījumi likumā, lai varētu uzlikt lielākus naudas sodus tiem, kas nerūpējas par saviem vēsturiskajiem namiem. Kā labo piemēru varu minēt Kuldīgu – vecpilsēta tur ir ļoti skaista.

INA MORTUKĀNE, ģimenes ārste
– Domāju, ka veco ēku vietā jāceļ jaunas.

MĀRIS MISŪNS, karavīrs

– Grūti spriest, bet uzskatu, ka vecpilsētu vajag atjaunot. Šis Bauskas rajons ir nolaists, taču vecajos namos varētu ierīkot kafejnīcas vai kioskus.Raksts sagatavots ar «Latvijas Valsts meži», Valsts Kultūrkapitāla fonda un Zemgales plānošanas reģiona finansiālu atbalstu.

20200529-1359-logo.jpg

Projekts «Kultūrvide novados-2020»