Biznesa ideju pārbaudei LLU izstrādā modernu metodi

Biznesa ideja ir sākumpunkts visiem uzņēmējiem. Īpaši svarīgi ir sekmīgi ideju attīstīt, uzsākot uzņēmējdarbību, jo ideja nosaka jaunas dzīves sākumu – biznesa un uzņēmēja dzīvē.

Taču arī turpmāk labu biznesa ideju rezultāti būs jūtami visos uzņēmuma attīstības posmos, kas lielā mērā būs atkarīgi no citām uzņēmējdarbības aktivitātēm.

Vidusmēra cilvēkam vienmēr ir daudz ideju. Mēs, cilvēki, domājam, sapņojam par labāku dzīvi, labāku vidi, labāku pasauli. Tomēr ne visi sapņi un domas var tikt realizētas kā idejas reāli uzņēmumā un ir piemērotas biznesa veikšanai.

Lielākajai daļai jauniešu, studentu un potenciālo uzņēmēju spēj ģenerēt bezgalīgi idejas un piedāvājumus, bet vairums no viņiem nespēj šīs idejas realizēt. Viņi vienkārši baidās, ka tad, ja kāds uzklausīs viņu biznesa idejas, tās tiks kritizētas.  Vai arī daudzi jaunie uzņēmēji nespēj savas idejas izstāstīt, veidojot ideju kartes, kas palīdz redzēt, vai šī ideja realizējama vai nē.

Līdz ar to tiek veidoti palīgrīki jaunajiem uzņēmējiem vai arī jauniešiem, kas gribētu iesaistīties biznesā. Viena no šādām metodēm,  kura palīdz trenēt ideju attīstību un spēju šo ideju virzīt,  ir Biznesa Simulācijas spēles un Biznesa Simulatori, kas balstās uz lēmumu pieņemšanu par konkrētām situācijām.

LLU Ekonomikas un sabiedrības fakultātē, pārrobežu sadarbības Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. ietvaros projektā “Gatavs biznesam!” (ReforB LLI 143) ietvaros ir  izstrādājusi Biznesa Simulatoru, kurš testa režīmā sāks darbu “Eiropas Zinātnieku nakts 2019” pasākuma ietvaros.

Biznesa Simulācijas spēles galvenais mērķis ir ļaut jauniešiem, biznesa uzsācējiem un jau pieredzējušiem uzņēmējiem pārbaudīt sevi, izspēlējot vienkāršas,  ikdienas situācijas, ar kurām ikdienā sastopas uzņēmēji. Spēles tematika sadalīta četrās uzņēmējdarbības jomās - ražošana, pakalpojumi, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība.  Spēles situācijas balstītas uz uzņēmēju intervijām un gadījumu analīzi, kuras tika apzinātas projekta ietvaros rīkotajos biznesa semināros “Iesaisties!” (Be Involved!) un Biznesa Simulācijas spēlēs , kā arī apkopojot intervijas ar uzņēmējiem un veidojot biznesa gadījumu analīzi.

Šīs biznesa situācijas ir raksturīgas ne tikai lokālā un reģionālā tirgū, bet arī citās valstīs, jo intervijas tika veiktas gan Latvijā, gan Lietuvā un biznesa situācijas apkopoja visi projektā iesaistītie partneri: trīs no Latvijas (LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, Ventspils jauniešu dome, Daugavpils universitāte) un trīs partneri no Lietuvas (Klaipēdas zinātnes un tehnoloģiju parks, Radošā māja Visaginā, Paņevežas Darba tirgus mācību centrs).

Ja Jums ir biznesa ideja, tad vissvarīgākais jautājums ir: kas notiek tālāk?

Pamēģini, izspēlē biznesa situācijas!

Sekojiet līdzi informācijai: http://reforb.eu/lv/ict-based-business-simulator/


20190920-1447-llu2.jpg
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas  saturu pilnībā atbild LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekts LLI 143 ReforB, Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam
Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 467481,49 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 397359,26 EUR.

Informācijai: www.latlit.eu, www.europa.eu

Tēmturis: #LATLIT

Pievieno komentāru

Reklāmraksti