Cik jūsu uzņēmums maksā par elektroenerģiju

Cik uzņēmums maksā par elektroenerģiju, ir atkarīgs no daudziem faktoriem – darbības jomas un specifikas, ražošanas kapacitātes, biroja lieluma, iekārtu jaudas. Tomēr, neskatoties uz visiem šiem aspektiem, atvērtā tirgus ietvaros uzņēmumam ir iespēja pārskatīt izdevumus par elektrību un, iespējams, tos arī samazināt, nemainot darba paradumus, kvalitāti un komfortu.

Atvērtā elektrības tirgus priekšrocības
Atvērtais tirgus rada konkurences apstākļus, kuros katrs tirgus dalībnieks domā, kā piesaistīt klientus. Elektrības tirgotāji konkurē, kurš varēs piedāvāt izdevīgāko elektrības cenu, tarifu un citus aspektus, kuri mudinātu klientu noslēgt sadarbības līgumu.

Elektrības patērētājiem šādā tirgus situācijā ir iespēja brīvi izvēlēties, no kura tirgotāja iegādāties pakalpojumu, atrodot savām vajadzībām piemērotāko un finansiāli izdevīgāko variantu. Ja jūsu uzņēmums vēl nav izvērtējis atvērtā tirgus dalībnieku izteiktos piedāvājumus un apsvēris šo piedāvājumu ekonomisko ietekmi uz uzņēmumu, tad noteikti vēlams to izdarīt.

Salīdzinot elektrības tirgotāju piedāvājumus, jāizvērtē vairāki aspekti – elektrības cena fiksētajos un elastīgajos tarifos, tirgotāja administratīvo izmaksu daļa, iespējas apvienot vairāku energoresursu iegādi pie viena tirgotāja, piedāvājuma atbilstība uzņēmuma reālajām vajadzībām un elektrības patēriņa paradumiem.

Elektrības tirgotāja maiņa – ātra un vienkārša
Bieži vien klienti domā, ka elektrības tirgotāja maiņa ir sarežģīts process, tāpēc nemaz netiek apsvērta šāda iespēja. Patiesībā šis process ir ātrs un vienkāršs. Klientam atliek tikai parakstīt līgumu ar izvēlēto tirgotāju. Par pārējo parūpējas jaunais pakalpojuma sniedzējs.

Protams, lēmumu par tirgotāja maiņa jāpieņem apdomīgi un jāizvērtē visi apstākļi. Nepieciešams salīdzināt piedāvājumus, to izmaksas, atbilstību uzņēmuma vajadzībām un elektrības patēriņa paradumiem. Tas ļaus pieņemt pārdomātu un ekonomiskos apsvērumos balstītu lēmumu. Iepazīšanās ar tirgus dalībnieku piedāvājumiem ir vēlama arī, domājot par uzņēmuma attīstību, jo, ja tirgotāja maiņa nav aktuāla šodien, tā var būt saistoša nākotnē.

Kā vēl samazināt uzņēmuma elektrības rēķinu

Protams, līgumattiecības ar jaunu elektrības tirgotāja, kuram ir izdevīgāka elektrības cena, ir tikai viens no soļiem, kā samazināt kopējās izmaksas par elektroenerģiju, jo elektrības cena ietekmē tikai daļu no rēķina summas.

Elektrības rēķinā ir iekļauta maksa par pieslēguma jaudu. Jo lielākas jaudas pieslēgums objektā tiek nodrošināts, jo lielāka ir ikmēneša maksa par to. Ja uzņēmumā pieslēguma jaudas potenciāls netiek izmantots, tad tiek pārmaksāts. Tāpēc jāizvērtē, vai pieslēguma jauda atbilst reālajām vajadzībām. Nomainot pieslēguma jaudu uz mazāku, arī samazināsies rēķins.

Elektrības cena par vienu kilovatstundu nav izrēķināma, vienkārši izdalot rēķina summu ar patērētajām kilovatstundām. Aprēķins ir sarežģītāks, tajā iekļauti arī tādi parametri kā pieslēguma veids un jauda, maksa par pārvadi un sadali, OIK.

Tas gan nenozīmē, ka nav jēgas koriģēt elektrības patēriņu. Samazinot elektrības patēriņu, daļa no rēķinā iekļautās summas tiešām saruks, tāpēc, ja elektrības patēriņš uzņēmumā ir liels, tad noteikti jāmeklē iespējas, kā to samazināt, piemēram:
•    izvēloties energoefektīvas ierīces un iekārtas;
•    neatstājot ierīces pieslēgtas pie elektrotīkla un gaidīšanas režīmā;
•    ievērojot ergonomisku darba vides iekārtojumu;
•    izmantojot saules gaismas un siltuma priekšrocības;
•    modernizējot apgaismes, apkures un ventilācijas sistēmas;
•    ieviešot elektrības taupības pasākumus birojā.

Pievieno komentāru

Reklāmraksti