Iedvesmojies un dari!

Ir uzsāktas projekta LLI-143 Gatavs biznesam! (Ready for Business / ReforB) aktivitātes Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību pārrobežu reģionos, izmantojot inovatīvus uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus un risinājumus.

Projekta sākuma stadijā tiek apkopota informācija par uzņēmējdarbības pieredzi Latvijā un Lietuvā, kas ietver reālās uzņēmējdarbības situācijas. Lai iegūtā informācija tiktu strukturizēta, projekta pētnieki izstrādāja uzņēmējdarbības gadījumu analīzes anketu. Anketā ir ietverts bloks ar jautājumiem par uzņēmuma darbības profilu, kā arī strukturēta, padziļināta intervija par uzņēmuma darbību. Jautājumi skar uzņēmuma attīstību, pieredzi dažādās uzņēmuma veidošanas un darbības stadijās un risināmiem problēmjautājumiem, kas varētu būt noderīgi kā biznesa gadījumu situācijas.  Projekta mērķauditorija ir studenti un nesenie augstskolu absolventi uzņēmējdarbības jomās, kā arī jaunieši, kuriem ir biznesa idejas vai jaunieši, kuri vēlas sākt savu biznesu, kā arī jaunizveidotie uzņēmumi, kas vēlas gūt pieredzi.

Zemgales reģionā tika savākti uzņēmējdarbības pieredzes gadījumi no diviem lieliem uzņēmumiem ar pieredzi, trijiem maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas ir sekmīgi un ilgstoši darbojas uzņēmējdarbībā, kā arī tika aptaujāti pieci jaunizveidoti uzņēmumi.

Veicot apkopoto gadījumu analīzi var secināt daudzas kopīgas iezīmes biznesa veidošanā un attīstībā – 1) vairums gadījumos, uzsākot uzņēmējdarbību, nav uzrakstīta biznesa plāna 2)uzņēmumi sākuma stadijā vairāk pievēršanās operatīvajai plānošanai (ikdienas plānošanai) un samērā maz domā par tālāko stratēģiju 3) biznesa ideja rodas strādājot, kā algotam darbiniekam kādā jomā vai arī no hobija.


20170831-1510-rund-pils1.jpg   20170831-1510-rund-pils2.jpg
Kā liecina Bauskas rajona J. Forstes daudznozaru IU "ELEANA" pieredze, tad biznesa ideja var rasties ne tikai pašam potenciālajam uzņēmējam, bet ideju var pateikt kāds priekšā. Uzņēmējam pašam jāmāk šī ideja realizēt. Idejas realizācija ir pietiekami darbietilpīgs process, tā Jeļena Forste, stāsta par savu uzņēmumu, kas šobrīd piedāvā Rundāles pilī vēsturiski teatralizētus pasākumus rokoko stilā ar autentiskiem tā laika tērpiem. Uzņēmumam ir pieredze mecenātu piesaistē, jo J. Forste savam uzņēmumam izmantojusi Borisa un Ināras Teterevu fonda līdzekļus.  Turklāt, kā atdzīst J. Forste, tas arī deva impulsu vairāk strādāt pie uzņēmuma imidža un atpazīstamības, jo mecenātu piesaistītā nauda uzliek arī savu atbildības nastu.

 

20170831-1512-kronis1.jpg   20170831-1513-kronis2.jpg
Viens no intervētajiem lielajiem uzņēmumiem SIA "Kronis" uzsver, ka galvenais tomēr ir uzņēmējam pašam izlolota biznesa ideja, taču šajā gadījumā biznesa idejas pamatdoma bija – kā diversificēt jau pastāvošu biznesu. Šādam lielam uzņēmumam galvenie izaicinājumi saistās ar nepārtrauktu piemērošanos mainīgajai biznesa videi – patērētāju prasībām pret ražoto produktu sortimentu, eksporta iespēju izmantošana, ražotāja un tirgotāja savstarpējās attiecības u. c.

Finanšu problēmas lielam uzņēmumam ir izjūtamas vairākās uzņēmējdarbības stadijās, īpaši tas attiecas uz ražošanas uzņēmumu. Kā atzīmē A. Svarenieks, SIA "Kronis" valdes loceklis, uzņēmuma sākuma fāzē tika ieguldīti pašu līdzekļi un arī ņemts bankas kredīts.  Šobrīd uzņēmums ir piesaistījis ražošanai ES fondu līdzekļus, kas palīdz modernizēt un attīstīt ražošanu. Ražošanas uzņēmumam, kas ražo aptuveni 100 produktu vienības, galvenā uzmanība jāvelta produktu kvalitātei, modernām tehnoloģijām un papildus finansējuma piesaistei.

20170831-1514-tarte.jpg
Tradicionāli tiek pieņemts, ka jauni, nelieli uzņēmumi parasti veidojas, pāraugot no hobija par uzņēmējdarbību. To apliecina arī jaundibināts uzņēmums SIA "Tarte", kas darbojas Jelgavā tikai gadu un ir iecienīta kafejnīca, konditoreja – konditorejas studija "Tarte". Kā atzīmē Jūlija Mangale, sākumā doma bija ražot konditorejas izstrādājumus pēc pasūtījuma, taču vēlāk radās ideja atvērt kafejnīcu. Sākuma posmā ir daudz jāmācās un jāapgūst daudzas praktiskas lietas – kā pareizi aizpildīt dažādus dokumentus, kā reģistrēt uzņēmējdarbību, kā organizēt un plānot uzņēmuma darbību. Sapratām, ka tādas lietās kā grāmatvedība un darba drošības jautājumi mēs varam uzticēt profesionāļiem un šobrīd to veicam ārpakalpojumā. Šobrīd jau attīstības posmā,  izaicinājumi saistīti ar kvalitātes jautājumiem un laika plānošanas jautājumiem.


Visi intervētie uzņēmumu pārstāvji atzīmē kopīgu problemātiku, kas šobrīd iezīmējas biznesa vidē –  tas ir kvalitatīva darbaspēka jautājums. Uzņēmēji uzsver, ka trūkst darbaspēka, kas strādātu profesionāli un ar atdevi. Uzņēmēji ir gatavi paši apmācīt darbiniekus, taču sagaida atdevi.  Vairums uzsver, ka galvenās vērtības darbiniekos ir uzticamība, profesionalitāte un godīga attieksme pret uzņēmumu.

Iedvesmojot jaunos, topošos uzņēmējus, uzņēmēji ar pieredzi sniedza noderīgus padomus - atrast savu klientu, ražot produktu, kas arī pašam patīk, nebadīties no neveiksmēm, saskatīt mērķi ikdienas problēmās, izmantot iespēju idejas un hobiju pārvērst biznesā, daudz mācīties no citiem.

Šādi biznesa gadījumi turpmāk projektā tiks izmantoti biznesa simulācijas spēles izstrādē, imitējot reālas dzīves situācijas, ar ko sastopas jaunie uzņēmumi. Uzņēmēju izteiktās idejas kalpos par pamatu semināriem „Iesaisties!”, kas tiks veidoti saskaņā ar interaktīvo konceptu „Iedvesmojies–Palīdzi–Dalies–Analizē”.

Projekta partneri: LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte LV, Klaipēdas zinātnes un tehnoloģiju parks LT, Daugavpils universitāte LV, Radošā Māja Visagina LT, Ventspils Jauniešu dome LV , Darba tirgus mācību centrs Panevėžys LT.

Kopējais finansējums 467481.49 EUR (LLU daļa 151022.56 EUR)

Ar projekta aktualitātēm var iepazīties: https://www.facebook.com/LLIReforB un www.reforb.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas  saturu pilnībā atbild LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informācijai: www.latlit.eu, www.europa.eu

Tēmturis: #LATLIT

Pievieno komentāru

Reklāmraksti