Kāda ir autoratlīdzību nākotne

Šis gads nodokļu jomā īpaši satraucošs ir autoratlīdzību saņēmējiem, jo no 1. jūlija spēkā būs jauna kārtība, kas ir jauns izaicinājums visiem šīs atlīdzības saņēmējiem un arī grāmatvežiem. Kas mainīsies?

Jauna IIN kārtība

Būtiskas izmaiņas skar iedzīvotāju ienākuma nodokļa jeb IIN maksājumus. Līdz šī gada 30. jūnijam atlīdzības izmaksātājs no izmaksājamās summas ietur 20% IIN, savukārt vēlāk, atlīdzības saņēmējam iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, tiek pārrēķināts ieturētais nodoklis atbilstoši progresīvajai likmei.

Sociālās iemaksas

Tāpat izmaiņas ir arī sociālo iemaksu jeb VSAOI jomā – 5% apmērā VSAOI maksā autoratlīdzības izmaksātājs saņēmēja pensiju apdrošināšanai, savukārt saņēmējs, ja šo ienākumu apmērs pārsniedz 500 eiro un ja vienlaikus saņēmējs nav arī darba ņēmējs, kurš saņemtu vismaz minimālo darba algu, turpmāk maksās sociālo nodokli kā pašnodarbinātā persona no brīvi izraudzītiem ienākumiem, kuri nebūs mazāki par 500 eiro. Attiecīgi pašnodarbinātajam noteiktā laikā būs jāiesniedz arī ziņojums Valsts ieņēmumu dienestam.

25%

No 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim autoratlīdzības izmaksātājs no autoratlīdzības, kas nav lielāka par 25 000 eiro gadā, ieturēs 25% nodokli, kas sastāv no 80% VSAOI un 20% IIN. Savukārt, ja autoratlīdzības VSAOI daļa nesasniedz minimālās VSAOI un autoratlīdzības saņēmējs nav darba ņēmējs, VSAA izrēķinās trūkstošo starpību un ar VID EDS starpniecību paziņos autoratlīdzības saņēmējam, cik no iztrūkstošā VSAOI objekta jāsamaksā VSAOI 10% apmērā pensiju apdrošināšanai.

Praktisks piemērs

Pieņemsim, ka Dārta uzstājas koncertā un līgumā par to paredzēta 400 eiro autoratlīdzība. Izmaksātājs tajā pašā mēnesī, kad sniegts koncerts, izmaksā Dārtai 300 eiro, jo ir ieturējis 100 eiro nodokli (25% no 400 eiro). Tā kā nav sasniegtas minimālās VSAOI un Dārtai paralēli nav darba attiecību vai citu ienākumu, no kuriem tiktu maksātas VSAOI, viņai nebūs  jāmaksā minimālās VSAOI. Savukārt Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmā Dārta trīs mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām uzzinās, cik no iztrūkstošā VSAOI objekta viņai jāsamaksā pensiju apdrošināšanai.

Padomi

Tā kā sistēmā ir izmaiņas, aicinām izmantot nodokļu konsultācijas, lai uzzinātu piemērotākos un tieši jūsu situācijai atbilstošākos nodokļu risinājumus. Nodokļu jomā allaž labāk ir veikt uzreiz visus norēķinus un aprēķinus, lai gada beigās, iesniedzot deklarāciju, nebūtu jāpiedzīvo nepatīkami pārsteigumi

Pievieno komentāru

Reklāmraksti