Nekustamā īpašuma apdrošināšana – jūsu mājīguma garantija 1

Mūsu dzīve ir piepildīta ar pārsteigumiem un ikdienas darbu mutulī un rutīnas skrējienā bieži vien aizmirstam parūpēties par pašsaprotamo – mūsu mājām. Vai ir kāds, kurš to izdarīs mūsu vietā? Nē. Vai ir kāds, kurš sniegs finansiālu atbalstu gadījumā, ja notiks kaut kas neparedzēts? Jā!

Kas ir nekustamā īpašuma apdrošināšana?
Nekustamā īpašuma apdrošināšanas polise ir garantija tam, ka, gadījumā, ja neuzmanīgas vai ļaunprātīgas rīcības rezultātā jūsu īpašums tiks bojāts, jūs par to saņemsiet atlīdzību.  
Apdrošināt var, piemēram, dzīvokli, māju, vasarnīcu, ēku vai būvi.

Risku segums
Apdrošināties var pret tādiem gadījumiem kā:
●    dabas stihijas, piemēram, zibens, plūdi, vētra, zemestrīce, lietusgāzes;
●    trešo personu prettiesiska darbība, piemēram, laupīšana, zādzība, vandālisms;
●    uguns risks;
●    inženierkomunikāciju sistēmas avārijas.

Kādos gadījumos jūs varat saņemt atlīdzību?
Ja iestājies īpašuma apdrošināšanas gadījums (notikusi polisē atrunātā situācija), apdrošinātājs izmaksā atlīdzību. Tas notiek pēc kompensācijas principa, respektīvi, izmaksājamā apdrošināšanas atlīdzība nedrīkst pārsniegt radušos zaudējumus.

Apdrošinātājs kompensēs izdevumus, lai atjaunotu vai uzceltu no jauna bojāto vai iznīcināto īpašumu; veiktu remontu bojātajā īpašumā; bojāto mantu aizstātu ar tādu pašu vai līdzvērtīgu. 

Nereti apdrošinātāji piedāvā iekļaut polisē papildu segumus, piemēram:
●    speciālista izsaukumu un palīdzību mājās, ja rodas neparedzēts atgadījums;
●    atlīdzību par īrnieku/nomnieku radītajiem zaudējumiem;
●    objekta apsardzi;
●    santehniķa palīdzību, atslēgu servisu, namdara pakalpojumus, glābšanas un attīrīšanas darbus.

Nekustamā īpašuma apdrošināšanas polises izmaksas
Apdrošinājuma summu nosaka apdrošinājuma ņēmējs un apdrošinātājs, savstarpēji vienojoties un ņemot vērā īpašuma vērtību.
Piemēram, nekustamo īpašumu var apdrošināt pēc tā atjaunošanas vērtības jeb summu, kāda būtu nepieciešama, lai atjaunotu Tavu īpašumu līdz tādam pašam stāvoklim, kāds tas ir bijis pirms negadījuma.

Savukārt polises cenu katrs apdrošinātājs aprēķina pēc savas metodikas, ņemot vērā šos faktorus:
●    būvē izmantotos materiālus;
●    objekta atrašanās vietu;
●    apdrošināmā objekta vērtību;
●    apdrošināmā objekta stāvokli
●    zaudējuma iestāšanās iespējamību;
●    pašrisku – summa, ko Tu apņemies segt no saviem līdzekļiem, iestājoties apdrošināšanas gadījumam.

Līguma nosacījumi
Dažādiem apdrošinātājiem būs dažādi līgumi un ievērojamie noteikumi, tomēr ir daži kopsaucēji.

Ja noticis nelaimes gadījums:
●    Nekavējoties jāziņo attiecīgajam glābšanas dienestam.
●    Lai varētu veikt zaudējumu novērtēšanu, jāatstāj bojātais objekts neskarts, ja vien tas nav nepieciešams tālāku bojājumu novēršanai.
●    Jāziņo apdrošinātājam un jāaizpilda pieteikums.
●    Pēc pieteikuma iesniegšanas apdrošinājuma ņēmējam jānodrošina apdrošinātāja pārstāvim iespēja veikt notikuma vietas un bojātā īpašuma apskati, kā arī jādod iespēja veikt izmeklēšanu.

Izņēmumi
Apdrošināšanas noteikumos ir paredzēti izņēmumi – riski, kuri netiek apdrošināti, kā arī gadījumi, kad atlīdzību drīkst samazināt vai neizmaksāt. Visbiežāk apdrošinātājs nesegs zaudējumus, kas radušies:

●    neievērojot normatīvos aktos noteiktās prasības attiecībā uz drošības normām;
●    objektos (telpās) iekļūstot nokrišņiem, notekūdeņiem vai šķidrumiem;
●    ēku nolietošanās vai nekvalitatīvi veiktu būvniecības vai remontdarbu dēļ, tāpat ražotāja, izgatavotāja vai būvētāja pieļauto defektu dēļ;
●    klienta, viņa ģimenes locekļu vai ciemiņu prettiesiskas rīcības rezultātā;
●    ja apdrošinātais objekts apdrošinātā riska iestāšanās brīdī atrodas ārpus polisē norādītās adreses;
●    karadarbības, masu nemieru, streiku rezultātā;
●    valsts varas, pārvaldes un pašvaldību pieņemto aktu un veikto darbību rezultātā.

Nobeigums
Mājas ir vieta, kur vienmēr varam justies droši, tomēr pašiem ir jārūpējas par to, lai pašas mājas būtu drošībā. Neviens nav pasargāts no nejaušību izraisītiem negadījumiem, taču jūs varat būt pasargāts no tā sekām, ja esat noformējis nekustamā īpašuma apdrošināšanas polisi.


Pievieno komentāru

Komentāri 1

Claudia Klein

Sveiki, svētku laiks atkal ir klāt. Tiem, kas guva labumu no mūsu pakalpojumiem, vajadzētu iznākt un liecināt par mums. Tiem, kuriem nepieciešams aizdevums, tagad jāsazinās ar manu firmu.

Mani sauc Klaudija Kleina, es esmu vāciete un sniedzu finanšu pakalpojumus. Vai jums ir nepieciešams ātrs, ilgtermiņa vai īstermiņa aizdevums ar salīdzinoši zemu procentu likmi, kas ir tikai 3%? Vai ekonomikas grūtības jūs ietekmē? vai arī jūsu banka vai cita finanšu iestāde jums ir atteikusi aizdevumu? Mēs piedāvājam drošus aizdevumus. Lai iegūtu vairāk informācijas par aizdevuma piedāvājumu, nosūtiet man savu pieprasījumu pa e-pastu: spotlightglobalservices@gmail.com vai WhatsApp: +4915758108767

* Vai jūs meklējat finansējumu sava biznesa dibināšanai?
* Vai jūs meklējat aizdevumus lielu projektu īstenošanai?
* Vai jums ir nepieciešams aizdevums mazāk nekā 24 stundu laikā?
* Vai jums ir nepieciešams ātrs aizdevums dažādiem mērķiem?

Ja jūsu atbilde ir apstiprinoša, mana firma var jums palīdzēt. Mēs sniedzam visu veidu aizdevumu pakalpojumus.

* Jūs varat aizņemties līdz EUR 15 000 000 eiro.
* Jūs varat izvēlēties no 1 līdz 30 gadiem atmaksai.
* Jūs varat izvēlēties starp nedēļas, mēneša un gada atmaksas plānu.
* Elastīgi aizdevuma noteikumi.
* Jūs varat pieteikties pie mums jebkur, sev ērtā vietā un laikā.

Ja jūs interesē, sazinieties ar mums, izmantojot šo e-pasta adresi: | spotlightglobalservices@gmail.com | Vai WhatsApp: +4915758108767

Jums ir 100% garantija, ka aizdevumu saņemsiet šī aizdevuma darījuma beigās.

Jūs varat viegli pārbaudīt mūs mūsu vietnē, izmantojot: || https://spotlightglobalfin.wixsite.com/financial ||

Mēs esam kaislīgi, lai finanšu iekļaušana būtu svarīga. Mūsu aizdevumi un ieguldījumu produkti ir paredzēti, lai piedāvātu jums ērtības un vērtību.

Izmantojot Spotlight Global Financial Services, jūs varat atvadīties no visas savas finanšu krīzes un grūtības, jo mēs esam sertificēti, uzticami, uzticami, efektīvi, ātri un dinamiski.

Silti sveicieni
Klaudija Kleina

pirms mēneša, 2020.11.27 10:20

Reklāmraksti