Saistības ir 730 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju

Kā liecina Latvijas bankas jaunākā kredītu reģistra statistika, tad 730 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju ir spēkā esošas saistības. Kopējais spēkā esošo saistību skaits Latvijā ir 1.21 miljoni (900 tūkstoši saistības ir bez kavējumiem). Saistību faktiskā atlikuma kopējais apjoms ir 19.21 miljardi eiro.

Būtisks saistību samazinājums, salīdzinot ar datiem iepriekšējā ceturksnī ir novērojams kredītiestāžu sektorā (437.2 milj. eiro), tas var tikt saistīts ar kredītiestāžu paziņojumu par 2008. gada krīzes hipotekāro kredītu parādu dzēšanu. Tāpat pēc saistību veida lielākais saistību apjoma samazinājums vērojams kredītiem nekustamā īpašuma iegādei un atjaunojamajiem kredītiem (attiecīgi 103.7 un 102.7 milj. eiro).

Ja analizē saistību veidus un to atlikumus, tad lielāko apjomu (39.9% un 7.66 miljardi eiro) veido pārējie kredīti, tālāk seko kredīts mājokļa iegādei - 5.19 miljardi eiro (27%), kredīts nekustamā īpašuma iegādei - 2.19 miljardi eiro (11.4%), finanšu līzings - 1.07 miljardi eiro (5.6%), atjaunojamais kredīts - 934 miljoni eiro (4.9%), patēriņa kredīts - 682 miljoni eiro (3.6%), pārsnieguma kredīts - 535 miljoni eiro (2.8%), kredītlīnija - 361 miljons eiro (1.9%), operatīvais līzings (noma) - 254 miljoni eiro (1.3%), norēķinu kartes kredīts - 165 miljoni eiro (0.9%), faktorings - 130 miljoni eiro (0.7%) un citi.

Privātpersonu saistību struktūru veido kredīts mājokļa iegādei - 4.97 miljardi eiro, pārējie kredīti - 535 miljoni, patēriņa kredīts - 356 miljoni eiro, norēķinu kartes kredīts - 136 miljoni eiro, kredītlīnija - 17.8 miljoni eiro, studiju kredīts - 10.9 miljoni eiro, kredīts nekustamā īpašuma iegādei - 9.4 miljoni eiro un citi.

Šī gada būtiska iezīme ir atbalsta pasākumu sakarā ar Covid-19 izplatību piemērošana - 16 652 saistībām ir piemēroti šie atbalsta pasākumi. Visbiežāk tas ir vienots saistību izpildes moratorijs vai vienots atbalsta pasākums fiziskām personām, kas nav noteikts normatīvajos aktos - 6 939 saistības.

Novērtējot saistību kvalitāti, redzams, ka no visām kredītiestāžu saistībām (14.78 miljardi eiro apjomā) 13.03 miljardu eiro saistībām nav kavējumu, kavējums līdz 5 dienām ir saistībām 114.3 miljoni eiro apjomā, kavējums no 6 līdz 30 dienām - 102.1 miljons eiro, 30-90 dienām - 64.2 miljoni eiro, 90-180 dienām - 33.3 miljoni eiro un kavējumi virs 180 dienām - 1.44 miljardi eiro.

Pievieno komentāru

Reklāmraksti