Tikai kopā mēs varam palīdzēt meitenei dzīvot!

Nika ir divus gadus veca meitene – smaidīga, enerģiska, nedaudz kautrīga, bet draudzīga. Pērn viņai diagnosticēja retu ģenētisku saslimšanu - Felanas- MakDermidas (Phelan McDermid syndrome) sindromu, kas būtiski kavē meitenes attīstību. Ar ārstēšanu un rehabilitāciju, kas viņai pieejama pašlaik, ir par maz. Viņas vienīgā cerība atlabt ir ārstēšana ārzemēs, kas maksā 9000 eiro. Ģimenei naudas nepietiek.

Nika bija ļoti gaidīts bērns, kas ienesa laimi un mīlestību ģimenē. Diemžēl meitenei ir reta ģenētiska saslimšana. Divu gadu vecumā Nika staigā, bet nerunā ne vārda. Viņa nespēlējas ar saviem vienaudžiem. Meitene ir nervoza un slikti guļ. Lielāko daļu laika viņa pavada kopā ar savu mammu. Viņas spēlējas, kopā šķirsta grāmatas un Nika klausās, kā mamma dzied. To, kas ar Niku notiks pēc kāda laika, ārsti pagaidām nevar prognozēt. Viņa tiek novērota un regulāri tiek veikta rehabilitācija, bet rezultāti ir minimāli. Laiks iet…

Vairāk par Niku varat uzzināt šeit: http://labdaris.lv/lv/funds/view/151

Nikai ļoti ir nepieciešama jūsu palīdzība, lai viņa varētu augt, attīstīties un, iespējams, kādu dienu pat spēlēties ar vienaudžiem. Latvijā viņā tiek sniegta visa iespējamā palīdzība: terapijas, rehabilitācija, bet ar to ir par maz. Nepieciešama ārstēšana ārzemēs, kas bez jūsu palīdzības nebūs iespējama. Kādam viens eiro liekas sīkums, bet Nikas veselībai tam var būt izšķiroša nozīme. Mamma ar meitiņu ļoti gaida jūsu atbalstu un ziedojumus.

Laikā, kad apkārt dzirdams un redzams tik daudz sliktu lietu, labie darbi ir tas, kas nepieciešams mums visiem. Atcerieties, ka katrs no jums var paveikt kaut ko nozīmīgu un sniegt atbalstu tiem, kam to vajag visvairāk. Ziedojot kaut vai pavisam nedaudz, jūs varat panākt lielas izmaiņas.

Visi kopā mēs varam palīdzēt Nikai un padarīt pasauli par nedaudz labāku vietu!

Katrs ziedotais cents tiks izlietots Nikas ārstēšanai, jo fonds Labdaris.lv ziedoto naudu neizmanto administratīvo izdevumu segšanai.

Sekot līdzi savākto līdzekļu apjomam un to izlietojumam, jūs varat šeit: http://labdaris.lv/lv/funds/view/151

Tālruņi ziedojumiem: 90006881 (maksa par zvanu — 1.42 EUR) un 90006771 (maksa par zvanu — 7.11 EUR). 

Jūs varat palīdzēt meitenei arī pārskaitot ziedojumu uz kādu no zemāk norādītajiem kontiem, ierakstot maksājuma mērķī “Veselības fonds: Nika Kisele”. 

Rekvizīti: 
Nosaukums: Biedrība «Latvijas Labdaru Asociācija Labdaris.lv» 
Reg. Nr: 40008173130 
Jur. adrese: Akadēmijas laukums 1- 1011, Rīga, LV-1050 

-SWEDBANK- Swift: HABALV22 
LV43HABA0551037990069 

-CITADELE- Swift: PARXLV22 
LV79PARX0016130480002 

Paypal: paypal@labdaris.lv 

labdaris@labdaris.lv 
(+371) 27042568 

Reklāmraksti