Sēru vēstis

Aizsaulē aizgājuši:ZIGURDS TRIBA 

(1936. gada 2. janvāris – 2021. gada 28. novembris).

Atvadīšanās sestdien, 11. decembrī, plkst. 12 Brunavas kapos. 


ARMANDS ŽEBERS

(1948. gada 19. februāris – 2021. gada 2. decembris).  

Atvadīšanās 10. decembrī plkst. 11 Salaspils novada Tilderu kapos.
BAUSKĀ:

Augusts Letunovs

(1953. g. 20. II – 2021. g. 22. XI),

Jurijs Dzjamko

(1951. g. 29. III – 2021. g. 25. XI),

Filomena Kukutiene

(1933. g. 15. VII – 2021. g. 26. XI),

Zigurds Triba

(1936. g. 2. I – 2021. g. 28. XI).


VECSAULĒ:

Veronika Gaile

(1950. g. 10. III – 2021. g. 24. XI).


CODĒ:

Rasma Timlere

(1936. g. 27. V – 2021. g. 25. XI),

Irina Holodņaka

(1939. g. 2. II – 2021. g. 27. XI).


GAILĪŠOS:

Leokadija Gaižauska

(1957. g. 27. X – 2021. g. 25. XI).


RUNDĀLĒ:

Māris Krēgers

(1940. g. 27. IV – 2021. g. 27. XI).


IECAVĀ:

Arnolds Matulis

(2006. g. 1. III – 2021. g. 22. XI),

Austra Lāce

(1953. g. 25. IV – 2021. g. 26. XI),

Romualds Bluss

(1955. g. 22. X – 2021. g. 28. XI),

Rasma Toniga

(1939. g. 22. VII – 2021. g. 27. XI).


MEŽOTNĒ:

Jānis Mucenieks

(1947. g. 11. V – 2021. g. 1. XII).


SVITENĒ:

Gunārs Kampinis

(1956. g. 21. XI – 2021. g. 30. XI).


VIESTUROS:

Sergejs Noskovs

(1944. g. 13. III – 2021. g. 30. XI).


VECUMNIEKOS:

Arnolds Murevskis

(1937. g. 11. III – 2021. g. 29. XI).