Bauskas slimnīca neziņā par valsts finansējumu

Bauskas slimnīca līdz 31. decembrim nebija noslēgusi līgumu ar Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru (VOAVA), informē ārstniecības iestādes valdes loceklis Uģis Zeltiņš.«Nav skaidrības par finansējuma apjomu no valsts budžeta. Ir informācija, ka visiem Latvijas stacionāriem kopā 2009. gadā no valsts budžeta naudas būs par 44 miljoniem latu mazāk nekā 2008. gadā. Nezinām, kāda būs gultas dienas vērtība, pacienta līdzmaksājums. Veselības ministrija jau rudenī orientēja uz to, ka par 15 procentiem jāsamazina sniegto pakalpojumu apjoms. Bauskas slimnīcai tas nozīmē par 900 pacientu mazāk,» skaidro Uģis Zeltiņš. Bauskas slimnīca ar VOAVA slēdz atsevišķu līgumu par valsts finansējumu veselības aprūpei ambulatorā (poliklīnika), stacionārā un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMP). Pagaidām nav noslēgts neviens. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras Sabiedrisko attiecību departamenta vadītājs Toms Noviks skaidro, ka atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1046 «Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība», aģentūra no valsts budžeta samaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu finanšu apmēru iekļauj līgumā ne vēlāk kā mēnesi pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam izsludināšanas.  «Likums par valsts budžetu 2009. gadā» tika izsludināts 4. decembrī, bet jau 11. decembrī Saeimā pieņemti grozījumi ar finansējuma samazinājumu ārstniecības programmai (valsts garantētās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai). Līdz ar to aģentūra līgumus par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu var sagatavot līdz 11. janvārim. Kardinālas pārmaiņas 2009. gadā paredzētas neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienestā. Tiks izveidoti pieci reģionālie centri, Bauskas rajonam tas būs Jelgavā, bet rajonā paredzēts saglabāt esošās brigādes Vecumniekos, Iecavā un Bauskā. Paredzēts apgādāt NMP ar modernu aparatūru un tehniku. 30. decembrī noslēgta vienošanās starp Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūru (VSMTVA) un Katastrofu medicīnas centru (KMC) par Eiropas Savienības fonda projekta «Vienotas neatliekamās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide» īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu. Projekta finansējums ir 7 miljoni 678 406 latu, no tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 6 miljoni 526 645 lati, bet valsts budžeta līdzfinansējums 1 miljons 151 761 lats, informē Agnese Kurloviča, Katastrofu medicīnas centra komunikāciju un sabiedrisko attiecību speciāliste.

Pievieno komentāru

Veselība un labsajūta