Iecavas svētkos ieradīsies arī pacientu tiesību aizstāvji 3

Iecavas 520. jubilejas svētkos rīt, 21. jūlijā, plānots daudz interesantu aktivitāšu. Tostarp, no plkst. 11 līdz 14 parkā ikviens varēs tikties ar Pacientu ombuda pārstāvjiem. Izbraukums notiek sadarbībā ar Iecavas veselības un sociālās aprūpes centru, informē Marta Augucēviča, Pacientu ombuda sabiedrisko attiecību speciāliste. Iecavā ieradīsies Pacientu ombuda saskarsmes konsultante Ilze Ābelniece, biroja vadītāja Dace Līkanse un Marta Augucēviča. Tiek gaidīti pacientu jautājumi, sagatavotas konsultācijas par pacientu tiesību pārkāpumiem un citām ar veselības aprūpi saistītām problēmām. Apkopota informācija par senioru veselību, pacientu tiesībām un pienākumiem, par to, kā sekmēt ārstēšanos un piedalīties veselības veicināšanā. Būs iespēja sacīt arī labus vārdus, piemēram, pateikties savam ārstam, aizpildot pozitīvo atsauksmju veidlapas. Vēstules tiks nosūtītas ārstiem, kuriem šie labie vārdi domāti, stāsta Marta Augucēviča. Līdzīgu konsultatīvu izbraukumu Pacientu ombuda speciālisti iecerējuši arī uz Bausku. UZZIŅAI Pacientu ombuds ir 2008. gadā izveidota nevalstiska organizācija.  Tās galvenais mērķis ir veicināt kvalitatīvu veselības aprūpi, kurā primāras ir pacientu vajadzības pēc efektīvas, savlaicīgas palīdzības, atklātas un objektīvas informācijas, veselību veicinošām aktivitātēm, kurā pacients un ārstniecības personas ir sadarbības partneri.Pacientu ombuds 2011. gadā sniedzis 650 konsultācijas. Visbiežāk cilvēki sūdzas par veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, arī par attieksmi un saskarsmi veselības aprūpes iestādēs, informācijas nesniegšanu, darba organizāciju un pakalpojuma cenām, medicīniskās palīdzības pieejamību. Sava tiesa pārmetumu izteikta arī par ģimenes ārstu darbu, iespēju saņemt valsts kompensētos medikamentus un citiem jautājumiem.Pacientu ombuda adrese: Rīgā, Hipokrāta ielā 1, Rīgas Austrumu slimnīcas klīnikas «Gaiļezers» plānveida uzņemšanas nodaļas 106. telpā, tālrunis 28646268, e-pasts: ombuds@pacientuombuds.lv.

Pievieno komentāru

Veselība un labsajūta