Kļūst dārgāki veselības aprūpes pakalpojumi

No šodienas pacienta iemaksa par veselības aprūpes pakalpojumiem palielināsies, jo stājas spēkā grozījumi noteikumos par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību.Tā par vizīti pie ģimenes ārsta būs jāmaksā viens lats līdzšinējo 50 santīmu vietā, bet pie ārsta speciālista pacienta iemaksa būs pieci lati līdzšinējo divu latu vietā. Tāpat no šodienas būs jāmaksā pieci lati par vienu dienu dienas stacionārā, bet 12 lati par vienu gultas dienu slimnīcā. Par ārstēšanos Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrā un Latvijas Infektoloģijas centrā, kā arī aprūpes slimnīcās un slimnīcu aprūpes nodaļās, onkoloģijas un onkohematoloģijas nodaļās, kā arī alkoholisko, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarību diagnožu gadījumā būs jāmaksā pieci lati par dienu. Mainīsies arī cenas dažādiem diagnostiskiem izmeklējumiem, piemēram, plānots, ka ambulatorie pacienti par endoskopiskajiem izmeklējumiem maksās piecus latus, bet par rentgenoloģiskiem izmeklējumiem, ieskaitot kontrastvielu, - divus latus. Pamatojoties uz pacienta iemaksas palielinājumu, ir noteikts, ka vienā ārstēšanās reizē slimnīcā pacientam nav jāmaksā vairāk par 250 latiem un pacienta iemaksas kopsumma par ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kalendārā gadā nevar būt lielāka par 400 latiem. Tas nozīmē - ja pacients ir sasniedzis šo pacienta iemaksu summu, ko var apliecināt ar kvītīm vai čekiem, tad viņš var saņemt atbrīvojumu no tālākas pacienta iemaksas maksāšanas konkrētajā ārstēšanas reizē slimnīcā vai kalendārajā gadā, norāda Veselības ministrijā (VM). Kā aģentūrai LETA skaidroja VM, aprēķinot jaunās pacientu piemaksas, tika pievērsta uzmanība, lai būtiski nepaaugstinātos maksa par primārās veselības aprūpes pakalpojumiem, lai visiem iedzīvotājiem šie pakalpojumi būtu vienādā mērā pieejami. Maksa par stacionārajiem pakalpojumiem ir lielāka, mudinot iedzīvotājus jau laicīgi atklāt savas veselības problēmas, kas būs lētāk un izdevīgāk gan viņiem pašiem, gan valstij. Pacientu iemaksas neatšķirsies reģionālajās daudzprofilu un lokālajās slimnīcās, lai pacients pats varētu izšķirties, kurā slimnīcā vēlas ārstēties, kur, pēc viņa domām, ir labāki speciālisti, apstākļi vai pakalpojumi Tāpat noteikts, ka, sniedzot stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, slimnīca papildus pacienta iemaksai var iekasēt pacienta līdzmaksājumu ne vairāk kā 30 latu apmērā par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām. Grozījumi paredz no pacientu iemaksas atbrīvotajām iedzīvotāju kategorijām svītrot trūcīgās personas, jo veselības aprūpes budžetā nav paredzēts finansējums sociālo funkciju nodrošināšanai, bet ar 1.grupas invalīdiem paplašināts to pacientu loks, kuri valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus saņems, nemaksājot pacienta iemaksu. VM skaidro, ka trūcīgām personām pacientu iemaksas būs jāsedz 50% apmērā. No pacienta iemaksas tāpat kā līdz šim būs atbrīvotas šādas iedzīvotāju kategorijas: bērni vecumā līdz 18 gadiem, grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi, politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas. Tāpat pacientu iemaksa nebūs jāsedz tuberkulozes slimniekiem un pacientiem, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai, psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu, pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā, personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus noteiktu infekcijas slimību gadījumos, personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu aprūpē esošās personas. Pacientu iemaksas nebūs jāsedz iedzīvotājiem, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus, visiem iedzīvotājiem, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību, pacientiem, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos. Tāpat no iemaksām atbrīvoti orgānu donori, personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās. No visiem maksājumiem paredzēts segt daļu no izdevumiem, kas līdz ar budžeta samazinājumu, apkures tarifu pieaugumu, kā arī medikamentu un medicīnas preču PVN palielinājumu veido 100 miljonus latu jeb gandrīz piekto daļu līdzšinējā veselības aprūpes budžeta. Galvenais uzsvars finansēšanas sistēmas izmaiņās tiks likts uz stacionārās ārstēšanas apmaksas nosacījumu pārskatīšanu, lai samazinātu pacientu uzturēšanās laiku slimnīcās un padarītu intensīvāku ārstēšanās procesu.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē