Pirmoreiz pamatskolu audzēkņi izstrādā pētījumus sociālajās zinībās

Pilsrundāles vidusskolā 8. aprīlī rajona mācību iestāžu 6. un 7. klašu skolēni aizstāvēs pētnieciskos darbus sociālajās zinībās. Konkursu sadarbībā ar Bauskas rajona Izglītības pārvaldi un Bauskas rajona Padomes sociālo zinību skolotāju metodisko apvienību organizē SIA «Zemgales Mutes veselības centrs».Stāsta centra vadītāja Mirdza Lazda: «Izpētei bija piedāvātas tēmas – veselīgs uzturs, atkarības, mutes veselības saglabāšana un to ietekmējošie faktori. Konkursam iesniegti 26 skolēnu projekti, deviņi no tiem veltīti uztura, deviņi – atkarību tēmai, astoņi – mutes veselības saglabāšanai un to ietekmējošiem faktoriem. Aizstāvēšanai izraudzīti 15 labākie pētnieciskie darbi.»Skolēnu pētniecisko darbu prezentācijas vērtēs komisija, kurā ir Zemgales Mutes veselības centra, Bauskas rajona Izglītības pārvaldes, konkursa atbalstītāju un arī laikraksta «Bauskas Dzīve» pārstāvji. Visi konkursa dalībnieki, darbu vadītāji un arī skolēnu vecāki saņems Izglītības pārvaldes atzinības rakstus un piemiņas veltes. Labāko darbu autoriem un darbu vadītājiem paredzētas īpašas balvas. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja bez maksas apmeklēt Rundāles pili. Konkurss 6. – 7. klašu skolēniem ir pilotprojekts un pirmā reize, kad šāds uzdevums no Zemgales dots Bauskas rajona pamatskolu audzēkņiem. Izpētes darbu mērķis ir padziļināt skolēnu zināšanas sociālo zinātņu nozarē, iepazīstināt ar mūsdienu pētnieciskā darba tematiku un metodēm. Iesaistot skolēnus tiešā pētījumu izstrādē, tiek nostiprināta prasme patstāvībai pētniecisko darbu izstrādē un sekmēta pārliecība par veselīga dzīvesveida nozīmīgumu, skaidro Eva Žaugre, Zemgales Mutes veselības centra higiēniste, veselības veicināšanas speciāliste.

Pievieno komentāru

Veselība un labsajūta