Iesniegt sludinājumu

VISPĀRĒJI ATVESEĻOJOŠAS JĀŠANAS "FIT RIDE" NODARBĪBAS Veselību veicinošā jāšana “Fit Ride” ir balstīta uz reitterapijas, jeb arstnieciskās un pedagoģiskās jāšanas pamatprincipiem. Tai ir neskaitāmi daudz veselību uzlabojošu īpašību, sākot ar kustību koordinācijas, stājas, līdzsvara izjūtas, elpošanas un miega kvalitātes uzlabošanu, kā arī beidzot ar muskuļu tonusa un psihes nostabilizēšanu, jo vēl senajos laikos Hipokrāts uzskatīja, ka zirgs labāk nekā jebkurš cits dzīvnieks spēj palīdzēt cilvēkam atbrīvoties no visdažādākajām slimībām. Zirgi apbrīnojami labi saprot un izjūt cilvēka vajadzības, un to ritmiskās kustības un siltums pāriet uz cilvēku, tādējādi veicinot patstāvīgu jātnieka muskulatūras trenēšanu, nervu sistēmas stimulēšanu un asinsrites uzlabošanu. Speciālists izvēlēsies Jūsu veselības stāvoklim atbilstošāko "Fit Ride" kursu. Pirms nodarbībām painteresēties pie sava ārsta par to, vai Jums nav aizliegts jāt ar zirgu. ЗАНЯТИЯ ОБЩЕОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДОЙ «FITRIDE» Оздоровительная верховая езда «Fit Ride» основана на рейттерапии, или основных принципах лечебной и педагогической верховой езды. Она обладает бесчисленным количеством положительных свойств, начиная с улучшения координации движений, осанки и ощущения равновесия, налаживания дыхания и качества сна, заканчивая стабилизацией мышечного тонуса и психики. Ведь еще в древние времена Гиппократ считал, что лошадь лучше любого другого животного может помочь человеку избавиться от самых различных заболеваний. Лошади удивительно точно чувствуют и понимают потребности человека, а их ритмичные движения и тепло передаются всаднику, постоянно тренируя его мышцы, стимулируя нервную систему и улучшая кровообращение. Специалист по рейттерапии подберет для Вас наиболее подходящий курс «FitRide», в соответствии с Вашим здоровьем. Перед занятиями поинтересуйтесь у своего врача не запрещено ли Вам ездить верхом. www.happyhorses.webs.com www.animaloterapija.com