Uzvarā reanimē hokeja spēles tradīcijas 7

Gailīšu pagasta Uzvaras centrā, ja vien laika apstākļi atļauj, vakaros lieli un mazi spēlē hokeju. Ledus laukums te atjaunots pērnā gada nogalē.Par brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidošanu gādājuši vietējie iedzīvotāji. Ledus laukuma izveidē ieguldīta pašu, uzņēmēju ziedotā, kā arī Nīderlandes fonda KNHM atbalstītā projektu konkursā iegūtā nauda. Par hokeja laukuma izveidi, tapšanas grūtībām un nākotnes plāniem «Bauskas Dzīvei» stāsta idejas autors uzvarietis Edgars Zīvers, SIA «Agro Kamarde» tehnikas un iekārtu nodaļas vadītājs. Viņš atceras, kā skolas gados ripa dzenāta pie upes uz vecā HES dīķiem. Pēdējos gados ar draugiem ir braukts uz skeitparku Bauskā, arī uz 50 kilometrus attālo Garozu, kur pie internātskolas ir apgaismots hokeja laukums. Pērn Edgars beidzot nolēmis kaut ko darīt, lai dažādotu izklaides iespējas dzimtajā ciemā. Iedvesmai kalpoja televīzijā skatītais ziņu sižets par Rēzeknes novada jauniešu aktivitātēm, izveidojot katrā pagastā hokeja laukumu. Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists Guntis Rasims neliedza padomu, atsūtot ledus laukumu fotoattēlus, rasējumus, arī kāda projekta paraugu. Latgaliešu uzņēmība rosinājusi uzvarieti sagatavot projekta pieteikumu Nīderlandes fonda konkursam. Ar rasējumiem, kas bija atsūtīti no Rēzeknes, Edgars devās pie vietējā galdnieka Aivara Studenta. Izvērtējot redzēto, tika izspriests, ko skicēs vajadzētu uzlabot. Veidojot tāmi, kļuva skaidrs – par Nīderlandes projektā piedāvātiem 1000 eiro iznāks vien lamināta plāksnes bortiem. Pēc vēl nepieciešamajiem 500 – 600 latiem tika taujāts vietējiem uzņēmējiem. Atbalsts netika liegts. Vienlaikus ar projekta izstrādi jau vasarā sākās darbi. Viktors Voiteks no SIA «Agro Kamarde» ļāva izmantot telpas materiālu sagatavošanai. «Viss, protams, negāja gludi. Reizēm nolaidās rokas, piemēram, rodoties sarežģījumiem bortu, laukuma pamatnes izveidē. Novembrī, sākot bortu montāžu, nolēmām ierīkot malās apgaismojumu. Paldies Aigaram Beltem no SIA «EVA Autonams», kurš nevilcinājās palīdzēt. Viņš sagādāja stabus, prožektorus, vadus un troses – visu nepieciešamo apgaismojuma ierīkošanai,» atceras E. Zīvers. Laukumu izbūvējot, izrādījās, ka ūdens ieliešana tajā ir vissarežģītākā procedūra. Sākumā viss lējums iztecējis, nācies ilgi pūlēties, kamēr izveidojās stabila ūdeni prom nelaidoša pamatne. Labi iesākto sabojāja pirms Ziemassvētkiem uznākušais atkusnis. Pēc tā daļa darbu bija jāsāk no jauna. «Tie ir zilumi, kuri nesāpina, bet rosina darboties. Šovasar esam nolēmuši laukumu nedaudz paplašināt, izlīdzināt pamatni, lai novērstu ūdens aiztecēšanu,» par iecerēm stāsta E. Zīvers. Negaidot nākamo ziemu, Uzvaras hokeja entuziastiem ir dažas ieceres. Ir doma sarīkot vairākposmu turnīru, spēles notiktu Uzvarā, Garozā, Bauskā un Svitenē. Tās varētu būt katru nedēļas nogali, ikreiz apbalvojot labāko komandu un krājot punktus kopvērtējumam. Pašlaik laukumā kārtību nosaka hokeju spēlējošie jaunieši, taču E. Zīvers skaidro, ka drīz tas būs pieejams arī bērnu un pieaugušo slidošanas priekiem. «Ar mūsu, Uzvaras jauniešu, rīcību vēlos motivēt aktīvus ļaudis citos pagastos. Esmu gatavs skaidrot, padalīties ar informāciju. Man šis hokeja laukums ir pamatīgs pārbaudījums un dzīves rūdījums. Te ieliku daudz sava laika un nervu. To nenožēloju un ceru, ka mēs Uzvarā izvērsīsim hokeja spēli,» tā E. Zīvers.Hokeja laukuma Uzvarā izveides atbalstītājiViktors Voiteks no SIA «Agro Kamarde»,Raitis Pavinkšnis, LRS «Mūsa»,Aigars Belte, SIA «EVA Autonams»,Aleksandrs Gurkovskis, Gailīšu pagasta vadītājs,Aivars Students, i/u «Koks»,Aivars Līvmanis, Imants Grencis, Kaspars Priedols, Edmunds Bērziņš, Kaspars Inaps, Raivo Ginters, Mārcis Pļaviņš, Māris Voitovs, Rihards Kalada.

Pievieno komentāru

Sports