Turpinās pieteikšanās nodokļu atbalstam

Valsts ieņēmumu dienests līdz jaunajam gadam rīko nodokļu atbalsta pasākumu – ikviens, kam izveidojies nodokļu parāds, var samaksāt nodokļu pamatparādu un dzēst nokavējuma un soda naudu.

Evita Teice-Mamaja, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Sabiedrisko attiecību daļas pārstāve, informēja, ka kopš oktobra sākuma jau saņemti 4264 pieteikumi. Līdz 26. oktobrim pieņemti 1995 lēmumi par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu par kopējo summu 20 611 272,71 eiro.

Atbalsta pasākumam var pieteikties gan privātpersonas, gan komersanti, aizpildot īpaši tam paredzētu iesniegumu. Nodokļu atbalsta pasākums attiecas uz visiem nodokļu veidiem, izņemot nekustamā īpašuma nodokli un solidaritātes nodokli, neatkarīgi no tā, par cik senu laika posmu nodokļu parāds izveidojies.

Juridiskās personas iesniegumu var aizpildīt un nosūtīt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), savukārt fiziskās personas iesniegumu var iesniegt, arī personīgi vēršoties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, izmantojot drošu elektronisko parakstu un nosūtot iesniegumu uz e-pasta adresi: vid@vid.gov.lv.

Nodokļu maksātāji, kuri vēlas noskaidrot nodokļu pamatparāda, nokavējuma naudas un soda naudas apmēru uz pieteikuma iesniegšanas dienu, to var precizēt VID EDS. Fiziskās personas, kuras nav EDS lietotājas, informāciju par savu nodokļu pamatparāda apmēru var iegūt, sazinoties ar VID speciālistu, kurš norādīts VID nosūtītajā vēstulē.

Atbalsta pamatparādu var sadalīt vienādās daļās, un tas ir maksājams reizi mēnesī. Samaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 24 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim.

Lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu vai atteikumu to piemērot VID pieņems 21 dienas laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Minēto lēmumu VID nodokļu maksātājam nosūtīs, izmantojot VID EDS. Tiem, kas nav EDS lietotāji, lēmums tiks nosūtīts vēstulē uz deklarēto vai norādīto dzīvesvietas adresi.

VID 21 dienas laikā no dienas, kad atbalsta pamatparāds samaksāts pilnā apmērā, pieņem lēmumu par nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu, ja tāda ir aprēķināta attiecībā uz atbalsta pamatparādu.

Pievieno komentāru

Tautsaimniecība