12. klašu izlaidumu svinības mūspuses skolās – gan šonedēļ, gan jūlijā

Mūspuses novados – Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku – vidusskolu beidzēji izlaiduma svinības rīko dažādi.

Bauskas Valsts ģimnāzijas direktores vietniece Inita Nagņibeda pastāstīja, ka izlaidums 12. klašu beidzējiem notiks 3. jūlijā līdz ar atestātu un izglītības sertifikātu saņemšanu. «Šis laiks tika izvēlēts arī pagājušajā gadā. Ceram, ka jūlija sākumā varēsim organizēt izlaidumu iekštelpās. Izlaidums jauniešiem reizē būs arī pasākums, kurā viņi saņems žetona gredzenus, jo epidemioloģisko noteikumu dēļ žetonvakaru organizēt bija aizliegts,» atklāja I. Nagņibeda. Direktores vietniece informēja, ka 9. klasēm izlaidums sestdien, 12. jūnijā, noritēs skolas priekšā.

Arī Bauskas 2. vidusskolai izlaidums 12. klasēm tiks organizēts līdz ar izglītības dokumentu saņemšanu. Mācību iestādes direktores vietniece un 12.a klases audzinātāja Natālija Matulēviča sacīja, ka izlaidumi 12. klasēm notiks 2. jūlijā, bet 9. klasēm – jau šajā sestdienā, 12. jūnijā.

Pilsrundāles vidusskolas direktore Antra Žukovska atklāja, ka 12. klases jaunieši svētkus svinēs 2. jūlijā, bet sestdien tiks organizēts izlaidums pamatskolas beidzējiem, turpretī Iecavas vidusskolā 12. klašu skolēni izlaiduma svinības baudīja jau pagājušajā piektdienā.
Vecumnieku vidusskolas topošajiem absolventiem izlaidums paredzēts piektdien, 11. jūnijā, plkst. 17 Vecumnieku kultūras nama parkā, bet Skaistkalnes vidusskolā 9. un 12. klašu beidzēji izlaidumu svinēs šajā sestdienā.

Lai organizētu izlaidumu, izglītības iestādēm jāgādā, ka labi redzamā vietā atrodas informācija par piesardzības un drošības prasībām, jānodrošina vismaz divu metru attālums starp izglītojamo pavadošo personu mājsaimniecībām, jākontrolē un jāregulē pasākuma dalībnieku plūsma, lai nodrošinātu brīvu pārvietošanos ejās un novērstu pasākumu dalībnieku drūzmēšanos. Tuvinieki un draugi jauniešus sveiks pēc svinīgās pasākuma daļas.

Valdība ir atļāvusi klātienē ārpus telpām rīkot pasākumus izglītības dokumenta pasniegšanai pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības ieguvējiem. Svinīgajā vienas klases vai grupas pasākumā drīkst piedalīties līdz 40 cilvēkiem, izglītojamos skaitot kopā ar izglītības iestādes nodarbinātajiem. Pavadošās personas no vienas mājsaimniecības drīkst atrasties atstatus no svinīgā pasākuma norises zonas.    

Ministru kabineta noteikumi paredz, ka izlaidumu norises laiks nedrīkst pārsniegt divas stundas. Ja pasākuma laikā nav iespējams ievērot divu metru distanci, klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas