Aicina iecavniekus sniegt pieteikumus nevalstisko organizāciju līdzfinansēšanai un konkursam «Iedzīvotāji veido savu vidi»

Līdz 1. aprīlim Iecavas novada pašvaldības administrācija pieņems projektu pieteikumus biedrību, nodibinājumu un tradicionālo reliģisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursam un konkursam «Iedzīvotāji veido savu vidi», informē Līga Egle, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste.

Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanai Iecavas novada pašvaldība 2021. gada budžetā ieplānojusi 15 000 eiro, ziņots Iecavas novada mājaslapā.
Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt biedrības, nodibinājumi un tradicionālās reliģiskās organizācijas, kuru juridiskā adrese ir Iecavas novadā vai kuras savu darbību veic Iecavas novada teritorijā un ir dibinātas vismaz iepriekšējā kalendārajā gadā.

Viens pretendents var iesniegt vienu projekta pieteikumu – kā individuālu vienas biedrības projekta pieteikumu vai kā divu vai vairāk biedrību apvienībā sagatavotu projektu pieteikumu. Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. Pretendents nodrošina finansējumu ne mazāk kā 15% apmērā no projekta kopējās summas. Projekta aktivitātēm jānotiek Iecavas novadā, izņemot gadījumus, kad novada teritorijā nav iespējams tās nodrošināt. Ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Iecavas novada iedzīvotājiem.

Savukārt konkursam «Iedzīvotāji veido savu vidi» pašvaldība nodrošinās 11 560 eiro, paredzot finansējumu līdz 80% apmērā (vienam projektam līdz 1445 EUR) vismaz astoņu projektu realizācijai. Konkursā var piedalīties novada fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci pilngadīgi vietējie iedzīvotāji. Aktivitāšu finansējuma sadalījumam ir jāatbilst šādai proporcijai: vismaz 70% var tikt plānoti materiālu iegādei un ne vairāk kā 30% – samaksai par pakalpojumiem.

Sintija Kalēja, pašvaldības projektu vadītāja, «Bauskas Dzīvei» pavēstīja, ka pagājušā gadā konkursam «Iedzīvotāji veido savu vidi»  tika iesniegti 13 projektu pieteikumi. No iesniegtajiem pieteikumiem tika atbalstītas deviņas idejas, kas bija izstrādātas atbilstoši nolikumam. To īstenošanai pašvaldība piešķīra 8447,04 eiro. Iedzīvotāju atsaucība ar katru gadu aug, tās iedzīvotāju grupas, kas veiksmīgi īstenojušas savas idejas, turpina projektu pieteikumu iesniegšanu arī turpmāk.

Viena no galvenajām kļūdām projektu iesniegšanas procesā ir tā, ka netiek meklēts konsultatīvais atbalsts pašvaldībā. Tāpēc S. Kalēja aicina droši un laikus sazināties interesentus gan pa telefonu, gan e-pastā, lai pašvaldības speciālists varētu sniegt gan padomu un atbalstu, gan arī palīdzēt vajadzīgo dokumentu precīzā sakārtošanā.

S. Kalēja uzsver, ka ir jāsaprot, ka ideja, ja tā ir tikai ideja, projektā atbalstīta netiks. Katrai idejai ir jābūt atspoguļotai budžeta tāmē, kas noformēta atbilstoši projekta nolikumam. Projekta vadītāja iesaka arī savlaicīgi pārliecināties, vai visi grupas dalībnieki būs atsaucīgi un gribēs darboties arī projekta realizācijas procesā. Ir jābūt atsaucībai ilgtermiņā no darba grupā iesaistītajiem cilvēkiem, lai projekta īstenošanas laikā viss darba smagums negultos tikai uz projekta iniciatora pleciem.

Pašvaldības projektu speciālisti, protams, sniedz atbalstu visā projekta realizācijas laikā. «2020. gadā visvairāk projektā tika veikti kāpņu telpu remonti. Šogad īpaši aicinām iedzīvotājus izmantot pašvaldības sniegto finansiālo atbalstu un parūpēties par savu apkārtējo vidi – prioritāri atbalstīsim projektus, kuros tiek uzlabota apkārtējā vide – rotaļu laukumi, atpūtas zonas, aktivitāšu zonas un dažādi citi ar vidi saistīti labiekārtošanas darbi – daudzdzīvokļu ēku apzaļumošana, apkārtnes labiekārtošana, sporta laukumu ierīkošana, dabas, atpūtas vai sporta taku izveide novadā,» tā S. Kalēja.

To, ka konkurss «Iedzīvotāji veido savu vidi» tiek organizēts, lai veicinātu iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot iecavnieku dzīves kvalitātes uzlabošanos, apstiprina arī Vilis Zeps, dzīvojamās mājas Skolas ielā 17 darba grupas aktīvists: «Šogad būs jau ceturtais gads, kad mūsu darba grupa startēs konkursā, pašlaik idejas ir pat vairākas. Pagājušajā gadā projektā tika veikts kosmētiskais remonts kāpņu telpā, nomainītas pagraba durvis, starpdurvis, pastkastīšu bloks, kā arī avārijas kāpnes uz bēniņiem. Šī projekta kopējās izmaksas – 1810 eiro, pašvaldības finansējums – 1445 eiro.» Pirms tam esot gan sakārtots autostāvlaukums mājas pagalmā, gan arī žogs savests kārtībā, tas arī par prieku visiem garāmgājējiem, lai estētiski labi izskatās, stāsta V. Zeps un par piedalīšanos konkursā nešaubās, jo šādu iespēju nevar neizmantot.

Arī Arnis Štrauss, «Dabas draugu no Ozolu ielas 5» pārstāvis, «Bauskas Dzīvei» pastāstīja, ka pašvaldības konkursā darba grupa piedalās jau piekto vai sesto reizi un šo aktivitāti vērtē ļoti pozitīvi – nu pie mājas ir gan bērnu laukumiņš, gan soliņi, tā pagājušajā gadā tika sakārtota atpūtas zona. Demontēti vecie soliņi un betona plāksnes pie tiem, zem jaunajiem soliem arī izbruģēti laukumi. Veco soliņu kokmateriāli bija labā stāvoklī, no tiem tika izveidots atpūtas galds mājas iekšpagalmā, tur labprāt pasēžot mājas iedzīvotāji, un tas jauki iekļaujas apkārtējā vidē. Šī projekta kopējās izmaksas – 1556 EUR, pašvaldības finansējums – 1244,80 EUR.

Par projektu pieteikumu sagatavošanu Biedrību, nodibinājumu un tradicionālo reliģisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursam konsultē attīstības nodaļas speciāliste Ineta Bramane (tālr. 22006871), bet konkursam «Iedzīvotāji veido savu vidi» – Sintija Kalēja (tālr. 29127471).

Abu konkursu nolikumi un saistīto dokumentu veidlapas atrodamas www.iecava.lv sadaļā «Sabiedrība un veselība», «Sabiedrības aktivitātes un to finansēšanas iespējas».

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas