Aizbildņus un audžuģimenes aicina pievienoties biedrībām

Lilitas un Jāņa Seržānu audžuģimene trešdien, 4. februārī, bija muzikālā pateicības vizītē Saeimā, jo vairāki deputāti šai un vēl 17 audžuģimenēm Latvijā bija sarūpējuši Ziemassvētku veltes.
 
Bauskas novada audžuģimeņu atbalsta centrs «Spēlmaņi» 9. janvārī pulcēja kopā audžuģimenes un aizbildņus kopā ar viņu gādībā ņemtajiem. Kopā apsprieda šajā gadā paredzētās aktivitātes. Priecēja pašu sagatavotie priekšnesumi, rotaļas, našķošanās un vokālo pedagogu Edgara un Karīnas Kreiļu koncerts.

Arī 2015. gadā audžuģimenes un aizbildņi darbosies un krās zināšanas kopā. Aizbildņu biedrības vadītāja Ruta Kārkliņa un audžuģimeņu biedrības vadītāja Lilita Seržāne aicina organizācijām pievienoties interesentus, jo bez zināšanām bērnu audzināšanā neiztikt.

«11. februārī tiksimies atbalsta grupā, jo piedalāmies Sabiedrības integrācijas fonda projektā, ko koordinēju Zemgales reģionā. Vispirms šajā dienā plkst. 10 uzklausīsim novada domes priekšsēdētāja vietnieku Alvi Feldmani. No plkst. 11 līdz 14 strādāsim psiholoģijas maģistres, doktorantes Juritas Smiltiņas vadītajā atbalsta grupā. Visu gadu katru otro mēnesi audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, adoptētājiem Bauskā to nodrošina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Būs iespēja tikties ar speciālistiem, pārrunāt sev svarīgos jautājumus,» stāsta L. Seržāne.

Audžuģimeņu un aizbildņu biedrību pārstāvji 3. februārī Ķekavā piedalījās seminārā par sākumskolas un pusaudžu vecumposma īpatnībām un bērnu disciplinēšanu. Bija iespēja konsultēties par mērķauditoriju interesējošiem juridiskiem aspektiem.

Seržānu audžuģimene turpina decembrī piedzīvoto muzicēšanas maratonu. Sadarbībā ar katoļu priesteri Andreju Mediņu janvārī audžuģimenes bērni divos koncertos iepriecināja Bruknas Kalna svētību kopienas ļaudis, 1. februārī viņu dziesmas skanēja Saldus Sv. apustuļu Pētera un Pāvila katoļu jaunajā baznīcā. Draudzes locekļi aizlūguši par Seržānu audžuģimeni un citiem labajiem cilvēkiem Latvijā, kuri atver sirdi mīlestībai, uzņemoties gādāt par bērniem, kurus vecāki neaprūpē. Tālāk ceļš 1. februārī veda uz Lēnu Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcu upju Kojas un Ventas satekā. Arī tur baznīcēnus priecēja baušķenieku Seržānu audžuģimenes muzicēšana.

Vietējās ziņas