Aizsaulē devies Bauskas novada vecākais iedzīvotājs

Viens fakts pašlaik Bauskas novadā un Latvijas plašākā mērogā ir un, iespējams, ilgu laiku paliks unikāls. Budberģietis Rūdolfs Žamaitis šī gada 14. janvārī sagaidīja 105. dzimšanas dienu. Tā bija klusinātāka nekā citus gadus, arī sirmgalvis saguris vairāk nekā iepriekšējās jubilejās. Diemžēl nupat viņš devies mūžībā.

Domājot par dzimtās puses ļaudīm, ir prātā daudz interesantu personību. Brunavas pagasta Budberga izauklējusi dažādus talantus, kas nelielai teritorijai nemēdz būt tik raksturīgi. Tikai jāskumst, ka iedzīvotāju tagad ir ievērojami mazāk, un rimusi kultūras, sabiedriskās dzīves rosība.

Rūdolfa Žamaiša rimtais darbīgums, kas raksturīgs vīra un sirmgalvja gados, noteicis dzīves tempu. Tāda noteikta, sistemātiska rīkošanās darba gaitās kādreizējā sovhozā «Brunava», savā sētā ilggadniekam veicinājusi fizisko izturību, devusi domu gaišumu. R. Žamaiša dzimta sakuplojusi piektajā paaudzē, un šī apziņa ir dvēseliski spēcinoša. Tāpat kā savas dzimtās puses mīlestība un tuvāko piederīgo gādība. Ilga mūža noslēpums paliek, kas vēl būs atminams pēctečiem. Budbergas ļaudis turpina strādāt un ir lepni, ka viņu pusē tik stiprs vīrs dzīvojis, strādājis un savu enerģiju atstājis.

Piektdien, 23. aprīlī, Bauskas novada vecākais iedzīvotājs Rūdolfs Žamaitis no dzimtas mājām «Nomaļi» nokļūst Budbergas Sila kapu smilšu kalniņā, kur jau dus viņa sieva Alīda, dēli Imants un Dzintars. Te mūža mājas stiprai saimei, kas izturējusi nebaltās un baltās dienas. Rūdiņš, kā viņu uzrunāja daudzi, no šīs saules šķīries savā mīļākajā gadalaikā – pavasarī, kad daba mostas, kad zaļo lauki un atgriežas gājputni. Aizgājis vienu dienu pēc sava vārda svētkiem – Rūdolfiem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas