Apbalvos Bauskas un Rundāles novada zinošākos skolēnus

Atzinības raksti, pateicības vārdi, ziedi, naudas balvas un lepnums par sevi, savu skolu, skolotājiem. To visu baudīs ap 50 Bauskas un Rundāles novada skolēnu - mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji. Bauskas kultūras centrā 16. maijā notiks viņu godināšana.Bauskas novada izglītības pārvaldes speciāliste Anita Velmunska stāsta, ka šogad apbalvojamo skaits ir ļoti prāvs, labas zināšanas skolēni demonstrējuši svešvalodu, latviešu valodas, vēstures, matemātikas, bioloģijas, fizikas, kā arī citu mācību priekšmetu olimpiādēs. Vairāku audzēkņu darbi augstu novērtējumu guvuši reģiona, arī valsts olimpiādēs. Skolēnus, viņu pedagogus, mācību iestāžu vadītājus svinīgajā pasākumā sveiks novada vadība, ir sagatavoti interesanti priekšnesumi. Būs arī daži pārsteigumi.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas