Apgabaltiesai no jauna jāvērtē pašvaldības kompetence spēļu zāles atvēršanai Iecavā 4

Augstākās tiesa (AT) ir atcēlusi Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru bija apmierināts azartspēļu uzņēmuma SIA "Joker Ltd" pieteikums un Iecavas domei uzlikts pienākums atļaut uzņēmumam atvērt spēļu zāli apdzīvotajā vietā, aģentūrai LETA pavēstīja AT pārstāve Baiba Kataja.

Savā spriedumā AT atzina, ka apelācijas instances tiesas veiktais izvērtējums par pašvaldības kompetenci izlemt, vai attiecīgā vietā spēļu zāles atvēršana nerada būtisku iedzīvotāju interešu aizskārumu, nav pietiekams.

Izskatāmajā lietā pašvaldība atsaukusies uz iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju pausto negatīvo nostāju spēļu zāles atvēršanai attiecīgajā vietā, vairāku objektu, proti, kultūras iestādes, Pestīšanas armija un tās organizētās zupas virtuves, evaņģēliskās ticības kristiešu draudzes "Dzīvības straume", Iecavas evaņģēliski luteriskā baznīcas, atrašanos plānotās spēļu zāles tuvumā un tās atrašanos intensīvā gājēju maršrutā.

No pašvaldības norādītā secināms, ka galvenais motīvs iestādes nostājai liegt pieteicējai spēļu zāles atvēršanu ir ar šiem objektiem un azartspēlēm saistāmo vērtību nesaderība. Vienlaikus lietā ir ziņas par to, ka netālu, proti, tajā pašā rajonā, jau atrodas cita spēļu zāle, kuras atvēršanai atļauja izsniegta agrāk.

AT spriedumā norādīts, ka konkrētajā jautājumā - par spēļu zāles atvēršanu - apsvērumu izvirzīšana ir tieši pašas iestādes, nevis tiesas kompetencē, tādēļ iestādei arī jādod iespēja pilnīgi izteikt visus argumentus.

Kā skaidro AT, pašvaldībām nodotā plašā kompetence spēļu zāļu atvēršanā liek tām šim jautājumam pievērsties konceptuāli. Tas nozīmē, ka pašvaldībai vispirms pašai ir jāsaprot, kādā veidā tās teritorijā tiks atļautas un darbosies spēļu zāles. Ja tā ir apzinājusi teritorijas, kurās atzīst azartspēļu nepieļaujamību sabiedrisko interešu vārdā, tad tai konsekventi ir jārīkojas gan, lemjot par jaunu atļauju izsniegšanu, gan attiecībā uz jau izsniegtajām atļaujām.

Pretējā gadījumā var rasties šaubas, vai ierobežojums ir balstīts patiesos nolūkos rūpēties par iedzīvotāju interesēm, kā arī par vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu, uzsver AT. "Lai ievērotu vienlīdzīgas attieksmes principu, azartspēļu izsniegšanas sistēmai ir jābūt pamatotai ar nediskriminējošiem un iepriekš zināmiem objektīviem kritērijiem, lai nodrošinātu, ka iestāžu rīcības brīvības izmantošana tiek ierobežota tādā veidā, lai tā netiktu izmantota patvaļīgi, un lai atsevišķiem pakalpojuma sniedzējiem neradītu nepamatotas priekšrocības," teikts spriedumā.

Tiesa arī norādīja, ka jāņem vērā Azartspēļu un izložu likuma normas, kas paredz kārtību, kādā pašvaldība var lemt par jau izsniegtas atļaujas atcelšanu. Tādēļ šajā lietā ir būtiski noskaidrot, vai pašvaldība ir pieņēmusi konkrētus lēmumus par to, kā tās teritorijā tiek izsniegtas spēļu zāļu atvēršanas atļaujas un vai tas var skart arī izskatāmo gadījumu, tostarp otras spēļu zāles darbības turpināšanu esošajā vietā.

Publiski pieejamā informācija liecina, ka tiesā apstrīdēto lēmumu Iecavas dome pieņēma jau 2014.gadā.

Publiski pieejamā tiesas spriedumā lasāms, ka 2016.gadā Administratīvā apgabaltiesa apmierināja uzņēmuma prasību un uzlika Iecavas novada domei pienākumu viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas izdot labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru "Joker Ltd" tiktu atļauts atvērt minēto spēļu zāli.

Pievieno komentāru

Komentāri 4

Rita

Latvija ir pilna ar pritoniem.tāpēc mēs esam Eiropas pakaļa

pirms gada, 2019.02.01 07:00

Es

Nevajag mums te azartspēles. Jau pietiek ar vienu iestādi, kas grauj Iecavas centra tēlu.

pirms gada, 2019.02.01 08:43

neatkarīgais no azartspēlēm

mūsu mājā es tikai viens vēl. pārējie visu piķi iebāž feņķā

pirms gada, 2019.02.01 11:26

prātnieks

Ko vēl - jā tad to ''atrasto'' kokaīnu tirgot točkās? Un ar tiesas lēmumu....
Nu pietiek Latvijā to kazino, narkotiku, alkohola točku - laiks būtu tās nelaimes vietas slēgt. Atcerieties 1905. gadu, kad jau toreiz tauta demolēja tās toreizējās nelaimju vietas - nu tiesneši nevar rimties - tāda nauda, ko sazīmēja Jurašs - miljons par labvēlību...

pirms gada, 2019.02.01 12:06

Vietējās ziņas