Apliecina mīlestību un pateicas Kristum

Bauskas katoļu draudze rīko Vissvētākā Sakramenta godam veltītus svētkus un adorāciju (pielūgsmi), kas ilgs diennakti. Dievnamā no 22. līdz 25. maijam katru dienu notiks Svētā Mise, paredzētas vairākas lekcijas, ziedu kompozīciju izstāde un noslēguma mielasts baznīcas dārzā. Tā ir iespēja apliecināt savu mīlestību un pateicību Kristum, kas turpina svētīt un dziedināt Vissvētākā Sakramenta adorācijā, uzsver Bauskas katoļu draudzes prāvests monsinjors Jānis Zviedrāns. Viņš, kā arī priesteri Romualds Baļčūns, Aivars Taukuļs un Skaistkalnes paulīniešu klostera tēvi celebrēs Svēto Misi. Draudzes sievietes šīs nedēļas vidū sāka post un rotāt dievnamu, bet vakar, 22. maijā, baznīcā tika izveidota ziedu kompozīcija «Jēzus žēlsirdīgajai un mīlošajai sirdij». Šovakar sāksies adorācija, kas turpināsies līdz nākamajam rītam. Atbilstīgi baznīcas liturģiskā gada norādēm ticīgie skaitīs dažādas lūgšanas, piedalīsies Svētās Mises upurī un klusumā pārdomās saņemtās žēlastības. Monsinjors Jānis Zviedrāns teic, ka Bauskas katoļu draudzē šogad ir izveidojusies saliedēta adorētāju grupa, kas šo rituālu veic ik piektdienu. Vairāki ticīgie, kas sistemātiski piedalās adorācijās, ir piedzīvojuši iekšēju prieku, bet citi - negaidīti ieguvuši dziļu mieru.  Priesteris Zviedrāns aicina būt vienotiem Kristū un lūgšanās, kļūstot arī par Dieva mīlestības avotu cits citam. Viņš atgādina Mātes Terēzes atziņu: «Nekur uz zemes jūs netiekat tā gaidīti, nekur uz zemes jūs netiekat tā mīlēti kā tur, kur ir Jēzus - Euharistijā.» Šis vārds grieķu valodā nozīmē pateicību un ir Vissvētākā Sakramenta sinonīms. Rīt, 24. maijā, pēc Svētās Mises notiks vairākas lekcijas, ko sagatavojušas draudzes locekles. Varēs gūt ieskatu Vissvētākā Sakramenta un adorācijas vēsturē un iedziļināties citos teoloģiskos jautājumos. Svētdienas rīta Svētajā Misē vairāki ticīgie saņems Svēto komūniju. Pēc tam sekos Euharistiskā procesija un kopīga maltīte.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas