Ar dziesmām sāk ceļu uz Ziemsvētkiem

Ieskandinot Adventes laika sākumu, evaņģēliski luteriskajā Bauskas Svētā Gara baznīcā svētdien, 30. novembrī, plkst. 17 ikviens ir mīļi aicināts uz sadziedāšanos. Šāda tradīcija ir vairākus gadus, stāsta draudzes priekšnieks Guntis Macpans. Dziesmu grāmatas ir dievnamā, varēs no sirds izdziedāt Adventes laika melodijas, iedrošina draudzes mācītājs Aivars Siliņš. «Ciemos tiek gaidīts Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers, kurš Bauskas draudzē rīkoto sadziedāšanos vienmēr atbalstījis. Viņš spēlēs vijoli. Pievienosies arī Bauskas mūzikas skolas audzēkne Kellija Macpane un mūziķi no citām Bauskas iecirkņa draudzēm.» Ar ģitāras spēli 30. novembrī dziedāšanu papildinās Bauskas iecirkņa prāvests Aivars Siliņš, viņa dzīvesbiedre Diāna Siliņa, draudzes loceklis Jānis Plucis. No Vecumnieku luterāņu draudzes savu priekšnesumu apsolījis Juris Morics ar meitu. Ar akordeona spēli dziedātājus atbalstīt solījusies Jaunsaules un Budbergas draudžu ērģelniece vecsauliete Ināra Grēniņa, būs arī citi mūziķi, stāsta Aivars Siliņš.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas