Ar pašvaldības finansiālu atbalstu algotu darbu šovasar varēs strādāt Iecavas un Rundāles novada skolēni

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizēto skolēnu nodarbinātības pasākumu šovasar nebūs, taču vairākas pašvaldības pēc savas iniciatīvas sniegs iespēju jauniešiem strādāt vasarā. Iecavas un Rundāles novada skolēniem būs iespēja iesaistīties algotā darbā, bet Vecumnieku un Bauskas novadā nodarbinātības pasākumi ar pašvaldības finansiālu atbalstu netiks nodrošināti.

Līdz 15. maijam Iecavas novada skolēni var pieteikties darbam vasarā. Ar pašvaldības finansiālu atbalstu algotu darbu arī šovasar varēs strādāt 67 skolēni vecumā no 13 līdz 18 gadiem, informēja Iecavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Goldmane.
Atbilstoši noteikumiem skolēni strādās četras stundas dienā un 20 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību Latvijas Republikas noteiktās minimālās darba algas apmērā par faktiski nostrādāto stundu skaitu. Katrs izglītojamais nodarbinātības programmā vasarā varēs strādāt vienu periodu.

D. Goldmane stāsta, ka jauniešus plānots nodarbināt divās novada skolās – Iecavas vidusskolā un Iecavas pamatskolā, pirmsskolas izglītības iestādēs «Dartija» un «Cālītis», Edvarta Virzas bibliotēkā, Iecavas novada bērnu bibliotēkā, Zorģu, Rosmes un Zālītes bibliotēkā, sporta skolā «Dartija», sociālajā dienestā, Iecavas jauniešu centrā, stadionā, kā arī sabiedriskajos darbos pašvaldības teritorijā.
Priekšrocība, piedāvājot iespēju strādāt, tiks dota skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm.

D. Goldmane atzīst, ka atsaucība ir liela – līdz 6. maijam bija pieteikušies 40 skolēni. Viņa apliecināja – ja valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ ierobežojumi netiks pastiprināti, skolēnu nodarbinātība notiks. Darbi tiks organizēti, ievērojot  ierobežojumus. «Varbūt šogad nebūs tik daudz iespēju izpausties radoši, vairāk būs novada teritorijas sakopšanas darbu, jo ārā var nodrošināt noteikumu izpildi,» skaidro D. Goldmane.

Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis atklāja, ka Pilsrundāles vidusskolai ik gadu tiek deleģēta skolēnu vasaras nodarbinātības organizēšana. Pārējās vakances vasaras darbu labiekārtošanas strādniekiem tiek aizpildītas ar pilngadīgām personām, kas spēj atbildīgi rīkoties ar zāles pļaušanas tehniku, taču viņu vidū var būt arī pilngadīgi skolēni.

Pilsrundāles vidusskolas direktore Anda Liškauska stāsta, ka NVA bija pieteikts pa divām darba vietām katru vasaras mēnesi, t. i., darbs sešiem skolēniem. Martā jau trīs skolēni pieteikušies. Tā kā finansējuma no NVA nebūs, skola var izmantot budžetā plānotos līdzekļus šo skolēnu darba samaksai. Darbs tiktu plānots pie skolas, sakopjot teritoriju vai palīdzot sagatavot iekštelpas jaunajam mācību gadam.

Vecumnieku novada domes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Agnese Čikule ar nožēlu atzina, ka diemžēl, sekojot NVA paziņojumam par šī nodarbinātības projekta neorganizēšanu, kā arī vispārējiem drošības pasākumiem, šoreiz skolēniem vasaras mēnešos nebūs darba iespēju Vecumnieku novada domē.

Bauskas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Pinne pavēstīja, ka arī Bauskas novada pašvaldībā jauniešiem algota darba šovasar nebūs.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas