Arī Rundāles novadā rīkos iedzīvotāju aptauju par administratīvās teritorijas saglabāšanu 18

Rundāles novada domes sēdē ceturtdien, 27. jūnijā,  kuru, kā ierasts, vadīja domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, raiti izskatīja divdesmit piecus jautājumus. To vidū lielākā uzmanība veltīta iedzīvotāju aptaujas organizēšanai saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu.

Rundāles novada Pilsrundālē 17. jūnijā notika  pirmā iedzīvotāju sapulce un viedokļu apmaiņa par reformas iespējamiem pozitīvajiem un negatīvajiem faktoriem  attīstīto,  kaut arī mazo, novadu perspektīvām. Reformas izklāstu sniedza pašvaldības vadītājs Aivars Okmanis, bet sapulci vadīja moderators Arnolds Brūders.

Kā atzīst vairāki iepriekšminētās sapulces dalībnieki, salīdzinot ar laiku pirms desmit gadiem, ir krietni augusi novada ļaužu pašapziņa un nelokāma vēlēšanās saglabāt savu identitāti. Tā veidota desmit gadus un iegūlusi visu triju pagastu – Rundāles, Viesturu un Svitenes – iedzīvotāju domāšanā. Ir sava himna, ģerbonis, karogs, ir daudz vienojošu pasākumu. Novadā ir aktīvas jauniešu organizācijas, viena no labākajām lauku vidusskolām un citas lietas. Tāpēc pirmajā sapulcē vienbalsīgi tika pieņemts lēmums rīkoties atbilstoši demokrātiskas iekārtas piedāvātajām iespējām un rīkot gan novada iedzīvotāju aptauju, gan organizēt sapulces arī pārējos pagastos un apdzīvotās vietās.

Domes sēdē ceturtdien par aptaujas organizēšanas gaitu ziņoja juridiskās nodaļas vadītājs Edgars Paičs. Iedzīvotājiem tiek piedāvātas divas iespējas. Viena būs aptaujas klātienes forma: novadā deklarētie iedzīvotāji, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, ierodas aptaujas vietās, Rundāles novada domē, Viesturu un Svitenes pagastu pārvaldēs un Viesturu kultūras centrā, kā arī Saulaines sociālajā centrā, aizpilda anketu un iemet to urnā. Šāda iespēja būs 1. augustā no plkst. 16 līdz 20; 2. augustā no plkst. 16 līdz 20 un 3. augustā, sestdienā,  no plkst. 8 līdz 20.

Otra iespēja ir savu viedokli paust elektroniski,  laika posmā  no 8. jūlija līdz 7. augustam – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu aptaujas lapu varēs nosūtīt uz pašvaldības elektroniskā pasta adresi: aptauja@rundale.lv vai  autorizējoties valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Tāpat minētajā termiņā aptaujas lapu var arī izdrukāt un parakstītu iesniegt personīgi Rundāles novada domē, pagastu pārvaldēs vai Saulaines sociālajā centrā.

Otrajā gadījumā formāts ir atklāts tajā ziņā, ka nav iespējama anonimitāte, bet iedzīvotājs, identificējot sevi, sniedz savu personīgo viedokli, un informācija paliek vienīgi aptaujas organizēšanas komisijas rīcībā.

Iedzīvotāju sapulces katrā pagastā ir plānots organizēt jūlijā, mēneša beigās.


Rundāles novada domes sēdē ceturtdien tika skatīti arī jautājumi par projekta «Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta «Baltu ceļš» atpazīstamības veicināšana» pieteikuma iesniegšanu INTERREG  A-V Latvijas-Lietuvas programmas 2014-2020.gadam 3.uzsaukumā, kā arī novada kapsētu digitalizācijas projekta «Digital Cemetery» pieteikuma iesniegšanu INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam 3.uzsaukumā. Šie jautājumi jau iepriekš bija apspriesti apvienoto komiteju sēdē un, tā kā deputātiem papildjautājumi neradās, tie vienprātīgi tika apstiprināti.

Pašvaldības izpilddirektors Aigars Sietiņš sniedza informāciju par domes lēmumu izpildes gaitu jūnijā un par 2018. gada publisko pārskatu, kas sagatavots apstiprināšanai domes sēdē, lai iesniegtu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicētu novada mājas lapā. A. Sietiņš uzteica struktūrvienību vadītāju un darbinieku kvalitatīvo darbu nepieciešamās informācijas sagatavošanā.


Pievieno komentāru

Komentāri 18

labojums

Precīzāk būtu teikt ka Rundāles novadā rīkos pašvaldības darbinieku aptauju

pirms gada, 2019.06.28 13:56

patriots

Vai pareizāk nebūtu teikt, ka rīkos aptauju par vietējās varas privilēģiju saglabāšanu ar tiesībām nodot amatus mantojumā.

pirms gada, 2019.06.30 14:17

SEPERĀTORS

LAI DZĪVO SEPERĀTISKĀ RUNDĀLE !

pirms gada, 2019.07.02 13:34

Imants.

Nu ūnikums,visus šos gadus nu nekādas intereses par iedzīvotāju domām par šo un to,tagad nāk apskaidrība,ka jāprasa iezīvotājiem viņu domas.

pirms gada, 2019.06.28 14:34

te būtu vietā

paskaidrot, cik līdzekļu novads saņem no "izlīdzināšanas fonda" pārvaldes "uzturlīdzekļu nodrošināšanai"?

pirms gada, 2019.06.28 20:43

Aivars

Šogad tieši 5 reizes mazāk nekā Bauskas novads!

pirms gada, 2019.06.28 23:04

Aivariņ!

Jāsalīdzina uz iedzīvotāju, nevis absolūtās vērtības!

pirms gada, 2019.06.29 11:22

Rundāle

Nelietderīgi tērē pašvaldības resursus aptaujas rīkošanai, kas tāpat neko nevar izmanīt. Sestdienā!? cik tad tas izmaksās? vai tiešām būs brīvprātīgie, kas būs gatavi tur sēdēt?

pirms gada, 2019.06.29 11:26

piepe

Tik mazam novadam ir jāvienojas pie Bauskas!!! Tur nav ko diskutēt.Punkts.

pirms gada, 2019.06.29 12:27

Rundaliete.

Nekāda Bauskas novads. Lai iet ieskrieties. Mums ir savs novads-Rundāles!!!!!!!!

pirms gada, 2019.06.29 15:55

Baušķenieks

Nu sirsniņ, nespļauj kāpostos. Vai tad jūs tāpat jau neizmantojat Bauskas novadā piedāvātos/ pieejamos pakalpojumus( medicīna, kultūra, izglītība, sports,lielveikali, ceļi). Tāpat mūs apvienos, lai kur Jūs mūs nesūtītu. Mēs varbūt arī jūs
nemaz negribam!

pirms gada, 2019.06.29 16:08

Skolotāja

Tu ar savu novadu kājas apg..... kad sāks dalīt finānsējumu.Varēsi pie Okmaņa par mājkalpotāju strādāt

pirms gada, 2019.07.01 16:13

Zinis

Pabeigsim Svitenes ceļu un tad celsim savu Rimi "Rundāle"!

pirms gada, 2019.06.29 17:31

Nezinis

Savu dolgostroju, līdzīgu Bauskas sporta hallei, jau ceļat...

pirms gada, 2019.06.29 19:53

ZK

Jums jau kebab ir priekš kam jums rimi.

pirms gada, 2019.07.01 16:15

No Vecumniekiem

Bezjēdzīga sapulce! Par apvienošanu!

pirms gada, 2019.07.01 11:09

inka_baušķeniekam

Ne jums medicīna ne jums izglītība labāka,ne jums ceļi,un uz lielveikaliem braucam uz leišiem vai Jelgavu!!!

pirms gada, 2019.07.01 22:03

Vietējās ziņas