Ārkārtas situācija ir ietekmējusi arī tiesu darbu; mutvārdu lietu izskatīšana tiek atlikta uz vēlāku laiku

Ārkārtas situācija Latvijā ir ietekmējusi katru jomu, arī tiesu darbu. Zemgales rajona tiesa deviņās ēkās, tai skaitā Bauskā, darbojas vienotā kārtībā. Pasākumi vīrusa izplatības mazināšanai nav kļuvuši par šķērsli tiesu funkcionēšanai – Latvijas tiesas pilnā apjomā nodrošina iedzīvotāju tiesības aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses arī ārkārtas situācijas apstākļos, skaidro Sanita Grinšpone, Zemgales rajona tiesas priekšsēdētājas palīdze Jelgavā.

Zemgales rajona tiesa darbojas Jelgavā, Tukumā, Dobelē, Ogrē, Aizkrauklē, Jēkabpilī un Bauskā. Lai mazinātu iespējamos riskus, tiesās nozīmētās mutvārdu sēdes notiek tikai lietās, kas saistītas ar svarīgu tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību. Jau agrāk tiesas sēdes bija iespējams rīkot, izmantojot videokonferenci, kas tagad ļauj turpināt ierasto darbu attālinātā režīmā. Ja tiesas sēde tiek organizēta klātienē, starp personām tiesas sēdē nodrošināma noteiktā distance, telpu vēdināšana pirms un pēc tiesas sēdes, kā arī dezinfekcija, stāsta S. Grinšpone.
Pilsoņi, kam jāierodas uz tiesu klātienē, var būt droši, ka tiek ievēroti visi nepieciešamie pasākumi infekcijas riska mazināšanai – nodrošināti roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļi, pieejami ir arī vienreiz lietojamie cimdi. Lai ārkārtas situācijas laikā aizsargātu tiesu darbiniekus, kā arī kancelejās strādājošos, no personām nepieņem un neizsniedz dokumentus, arī Zemesgrāmatu jautājumos, izņemot gadījumos, kad likumā noteikts, ka dokumentus tiesā var iesniegt tikai personīgi, ievērojot drošības pasākumus.
Tiesā dokumentus var iesniegt, izmantojot pastu, e-pastu vai tiešsaistes sistēmu (likumā noteiktajos gadījumos). Tiesā dokumentus var iesniegt, arī atstājot īpašā dokumentu nodošanas punktā vai pastkastē pie tiesas. Kancelejas darbiniekiem korespondence no minētajām pastkastēm jāizņem vismaz divreiz dienā – plkst. 12 un plkst. 16.
Lietu dalībnieki tiek aicināti nedoties uz tiesu, ja uz viņiem ir attiecināmi Ministru kabineta noteiktie ierobežojumi vai ir jebkādas augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes.
Pašlaik tiesneši un tiesas darbinieki nozīmētos mutvārdu tiesas procesus, kas nav saistīti ar nozīmīgu tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību, noņem no izskatīšanas, tiek pārcelti sēžu datumi. Tiesa informē lietas dalībniekus par lietas plānoto turpmāko virzību. Beidzoties ārkārtas situācijai, tiks nodrošināta pārcelto lietu izskatīšana ārpus kārtas. Tiesneši turpina nodrošināt lēmumu pieņemšanu un lietu izskatīšanu rakstveida procesā (gan plānoto procesu, gan nodrošinot citu ienākošo lietu izskatīšanu, kas saskaņā ar procesuālajām normām izskatāmas rakstveida procesā).
Civillietu tiesnese Iveta Andžāne Zemgales rajona tiesā Bauskā stāsta, ka mutvārdu tiesas sēdes ārkārtas situācijas laikā nav bijušas. Var notikt rakstveida sēdes, proti, tādas, kurām vajadzēja būt mutvārdos, bet kāda no iesaistītajām pusēm lūgusi to skatīt bez viņiem. Savukārt tiesas sēdes, izmantojot videokonferenci, vairāk attiecas uz tiesnešiem, kas darbojas ar krimināllietām. Ja, piemēram, cilvēks ir apcietināts vēl pirms tiesas sēdes – piemērots drošības līdzeklis, pēc laika ar videokonferences palīdzību iespējams pārskatīt šo jautājumu. Videokonferenci var izmantot arī tad, ja personu aizturējusi policija un tā atrodas brīvības atņemšanas vietā. Tomēr krimināllietu izskatītājiem grūtāk, jo teju visas lietas skata zālē, mutiski, jo ir daudz iesaistīto – cietušie, liecinieki.

«Tādēļ kolēģiem vēlāk būs ļoti grūti, jo būs «sastrēgumi»,» teic I. Andžāne, «pašlaik arī man darba netrūkst. Lietas tiek saņemtas gan pa pastu, gan elektroniski, tad tās tiek sadalītas, piemēram, 30. martā saņēmu sešas lietas, 31. martā – vienu.» Zemgales rajona tiesā Bauskā cilvēki klātienē var savu prasību iemest kastītē policijas ēkas trešajā stāvā, kur atrodas tiesa.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas