Ārpusstundu aktivitātes kļūst aizvien nozīmīgākas

Īslīces vidusskolā 20. februārī uz metodisko dienu audzināšanas darbā ieradās Bauskas novada izglītības iestāžu pedagogi.

Viesus vispirms iepazīstināja ar Īslīces vidusskolas skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) piedāvājumu un sasniegumiem. SIA «Vision», kas piedāvā smilšu video, pastāstīja par SMU mērķiem un iespējām. Mazos uzņēmumus Īslīces vidusskolā vada ekonomikas skolotāja Rita Straumīte.

Īslīces vidusskolas direktore Vija Ieleja, sveicot kolēģus, atzina, ka šādus pasākumus izmanto arī kā iespēju palielīties ar izglītības iestādes audzēkņu panākumiem. «Mēs lepojamies ar saviem skolēniem un viņu darbiem,» tā direktore. Ar dziesmu «Vēl ir laiks» priecēja Keita Luīze Muceniece.

Par sociālā pedagoga aktivitātēm, palīdzot klašu audzinātājiem, stāstīja Īslīces vidusskolas sociālā pedagoģe Sandra Balode. «Mēs strādājam ar tiem, kam ir sociālas saskarsmes un uzvedības problēmas, mācību grūtības, stundu kavēšana, agresivitāte,» stāsta S. Balode. Pedagoģe uzsver, ka klašu audzinātājiem bieži vien nav laika atrisināt konfliktus, jo jādodas vadīt stundas. Sociālā pedagoģe novērtē situāciju un risina problēmas – izsauc mediķus, konsultējas ar psihologu, runā ar vecākiem, palīdz adaptēties jaunpienācējiem: «Mums bija klase, kur bija izveidojies strikts dalījums starp meitenēm un zēniem. Tagad izdevies izveidot brīnišķīgu kolektīvu. Toties citā klasē bieži stundās piedalos gan es, gan psihologs.»

Par skolēnu patriotisko audzināšanu Īslīces vidusskolā stāstīja direktores vietniece Irina Vargušenko. Ar projektu «Kļūsti aktīvs» iepazīstināja Bauskas Valsts ģimnāzijas 10.c klases audzēknis Andris Kāposts. Pedagogi apsprieda arī gatavošanos konkursam «Gada klase 2015», kas notiks aprīlī.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas