Atbalsta biedrību «Kalna svētību kopiena»

Biedrība «Kalna svētību kopiena» var cerēt uz Bauskas novada domes finansiālu atbalstu. Finanšu komitejas sēdē pirms nedēļas deputāti biedrībai atvēlēja 500 latu.Dāviņu pagasta Bruknas muižā esošā biedrība «Kalna svētību kopiena» darbojas jau desmit gadu. Atzīmējot šo jubileju, nolemts izdot informatīvu bukletu. Tajā būs informācija par biedrības desmit darba gados paveikto. Informatīvā izdevuma tirāža plānota 3000 eksemplāru.  Līdztekus pašvaldības atvēlētajam finansējumam biedrība «Kalna svētību kopiena» piesaistīs arī sponsoru līdzekļus. Bauskas novada sociālā dienesta vadītāja Iveta Kubliņa informēja, ka projekta līdzfinansējumam naudu ņems no sociālā dienesta budžeta sadaļas, kas paredzēta biedrību un nodibinājumu atbalstam. Finanšu komitejas deputātu balsojums par līdzekļu piešķiršanu bija vienprātīgs. Galīgais lēmums būs jāpieņem novada domes sēdē 30. jūnijā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas