Atcerēsies Jāņa Sarmas dzīvi un daiļradi

Vecsaules pagastā dzimušais Jānis Kalniņš un rakstnieks Jānis Sarma ir viena un tā pati persona. Soli pa solim šim atklājumam un novadnieka daiļrades laboratorijas padziļinātai izpētei, skolotājas Vijas Cerusas iedvesmota, ir tuvojusies Bauskas 1. vidusskolas 10. klases audzēkņu grupa. Pilsētas Tautas namā 27. februārī notiks rakstnieka 125 gadu atceres sarīkojums «Ceļojums pa seno Bausku kopā ar Jāni Sarmu». To organizē Bauskas 1. vidusskolas jaunie pētnieki un Bauskas Centrālā bibliotēka. Tematiskā pēcpusdiena ir viens no pilsētas 400. jubilejas un 1. vidusskolas 90. dzimšanas dienas cikla sarīkojumiem.   «Kas var būt skaistāks par dzīvi Bauskā!» romānā «Kalnakūļu Vikta» jūsmīgi iesaucas rakstnieks Jānis Sarma. Vienlaikus viņš atzīst, ka desmit šeit pavadītie gadi bijis zaudējums, jo «mazā pilsēta ar savu tukšumu un attālumu no garīgās dzīves centra - Rīgas - nedeva nekādu ierosmju». No 1919. līdz 1928. gadam Bauskas ģimnāzijā Jānis Kalniņš (uzvārdu viņš mainīja vēlāk) strādāja par zīmēšanas un latviešu valodas skolotāju. Daudzpusīgās un radošās personības dzīvesstāsta un daiļrades pētījumi, iespējams, nebūtu tik sekmīgi, ja procesā neiesaistītos 10. klases audzēknes Lāses Mīlgrāves mamma Ingūna, kura strādā J. Misiņa akadēmiskajā bibliotēkā. «Man pietika tikai ieminēties, ka meklējumu loku vajadzētu paplašināt, kad Lāse jau bija lūgusi palīgā mammu. No bibliotēkas saņēmām ļoti daudz materiālu, kas bija publicēti trimdas žurnālos. Jānis Sarma no 1951. gada ļoti noslēgti dzīvoja Austrālijas pilsētā Melburnā un nodevās vienīgi rakstniecībai. Pirmo romānu novadnieks izdeva 70 gadu vecumā un rakstīja līdz pat mūža beigām - 99 gadu vecumam,» skaidro Vija Cerusa. Vēl vairāk materiālu par Jāņa Sarmas Bauskā, Rīgā un Daugavpilī pavadīto dzīves periodu pētnieki atrada Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejā. Projekta dalībniecei Sintijai Matulēnai dokumentālu liecību meklējumi kļuvuši par aizraujošu piedzīvojumu: «Kad muzejā ieraudzīju senu fotogrāfiju, uzreiz sapratu, cik tā unikāla. Attēls, kurā iemūžināts skolotājs Jānis Kalniņš ar savu klasi, bija tapis Bauskas ģimnāzijas pirmajā izlaidumā. Visus savāktos materiālus nodosim skolas muzejam. Mūsuprāt, tā būs lieliska dāvana izglītības iestādei 90. jubilejā.» Centrālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa ir sagatavojusi stāstījumu par romānā «Kalnakūļu Vikta» atspoguļoto Bauskas kultūrvēsturisko vidi. Šim tematam veltīts arī pilsētas 1. vidusskolas 11. klases audzēknes Anetes Jaunzemes pētījums, ko viņa prezentēs skolēnu zinātnisko darbu konkursā.Pagājušā gadsimta 20. gados Jānis Kalniņš strādāja par korektoru laikrakstā «Bauskas Vēstnesis», kā arī rakstīja redakcijas slejas un recenzijas par mākslu. Zīmīgi, ka laikraksts «Bauskas Dzīve» bija pirmais preses izdevums Latvijā, kas vairāk nekā pirms 20 gadiem turpinājumos publicēja Jāņa Sarmas pēdējā romāna «Mīļā pilsēta» fragmentus. Tā bija literāta Reiņa Ādmīdiņa iniciatīva.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas