Atļauj nekustamā īpašuma atsavināšanu 2

Ministru kabinets vakar, 25. novembrī, atbalstīja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādāto rīkojuma projektu par Bauskas rajona Padomes nekustamā īpašuma atsavināšanu, informē Ilze Dišlere, Reģionālās attīstības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece.Ministrija saņēma vēstuli no Bauskas rajona pašvaldības par tās īpašumā esošu apbūvētu zemesgabalu «Anckaiši 6» (uz tā atrodas celtne «Mehāniskās darbnīcas»). Nekustamais īpašums ir Mežotnes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā.Nekustamais īpašums «Anckaiši 6» ietilpa tās nekustamās mantas sastāvā, ko Bauskas rajona Padome (RP) pārņēma īpašumā bez atlīdzības no Zemkopības ministrijas. Pērn rajona pašvaldība lēma par nekustamā īpašuma atsavināšanu un pārdošanu izsolē. Novērtējuma summa bija 14 700 latu. Saskaņā ar rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā noteikto, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts, tad atsavināšanas rezultātā gūtie ieņēmumi novirzāmi rajona pašvaldības investīciju projektu, Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu finansēšanai, rajona pašvaldības aizņēmumu atmaksāšanai, ilgtermiņa saistību izpildei vai reorganizācijas plāna īstenošanas nodrošināšanai. Turklāt likumā norādīts, ka rajona pašvaldības nekustamo īpašumu no likuma spēkā stāšanās dienas līdz attiecīgā nekustamā īpašuma nodošanas dienai var atsavināt tikai ar Ministru kabineta piekrišanu.Nekustamā īpašuma «Anckaiši 6» atsavināšanas rezultātā gūtie ieņēmumi tiks ieskaitīti Bauskas rajona pašvaldības budžetā. Tie izlietojami atbilstīgi likumā noteiktiem mērķiem. «Rīkojuma saņemšanas procedūra bija pietiekami ilga. Līdzko saņemsim to, veiksim atbilstīgās procedūras. Baidos, vai pašreizējā ekonomiskā situācijā pirkt gribētājs varēs atļauties iegādāties īpašumu par novērtēto summu. Iegūtos līdzekļus varētu novirzīt rajona pašvaldības reorganizācijas plāna realizācijai,» komentēja RP izpilddirektore Dagnija Ludrika.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

leiai

Jā RPP vasarā jālikvidē, tad jau naudiņu vajadzēs, ko maksāt darbiniekiem prēmijās un kompensācijās.
Būtu labāk pārvietojuši Anneli uz Mežotniun Bauskā būtu bērnu dārza telpas!!!!!!!!!!!!

pirms 12 gadiem, 2008.11.26 17:35

Vietējās ziņas