Atmodas vēsture jāraksta kopīgi

Latvijas Tautas frontes (LTF) Bauskas rajona nodaļas dibināšanas 20 gadu atceres sarīkojums 8. novembrī notiks Bārbeles pagasta tautas namā, informē Ilgars Krauze, LTF nodaļas bijušais vadītājs. Sarīkojuma norisi tautfrontiešu grupa 15. oktobrī apsprieda ar Bauskas rajona Padomes priekšsēdētāju Aivaru Okmani, kurš ieceri atbalstīja. Par tikšanās vietu Bārbele izraudzīta tāpēc, ka šajā ciemā tika izveidota pirmā tautfrontiešu grupa, bet LTF rajona nodaļas dibināšanas konference notika 1988. gada 12. novembrī bijušā Bauskas Sadzīves pakalpojumu kombināta zālē. Atceres sarīkojuma organizēšanā iesaistās LTF aktīvisti, Bārbeles pagasta bibliotēka un nevalstiskā organizācija «Jaunatne smaidam». Emerita Buķele, bijusī Augstākās padomes deputāte un aktīva tautfrontiete sacīja: «Jau trīs reizes ir mēģināts izveidot tautas atmodas cīnītāju Bauskas rajona domubiedru grupu, bet tas diemžēl nav izdevies. Piekrītu Ilgaram Krauzem, ka ir jāorganizē plašāks sarīkojums, kurā cilvēki dalītos atmiņās, diskutētu un iesaistītos dokumentālu liecību apkopošanā par Latvijai nozīmīgo vēstures periodu.» Nepieciešamību apkopot un sistematizēt materiālus par LTF Bauskas rajona nodaļas vēsturi sarunā akcentēja arī iecavnieki Stepans Drozdovs un Romans Tilleris.  Tāpēc ikviens iedzīvotājs, kura personiskajā arhīvā glabājas Atmodas laika fotogrāfijas, tautfrontiešu sanāksmju pieraksti un citi materiāli, tiek aicināts piedalīties vēstures kopīgā veidošanā. Bārbeles pagasta bibliotēkas vadītāja Brigita Krauze jau ir sākusi gatavot ekspozīciju par LTF darbību Bauskas rajonā. Izstādi varēs aplūkot atceres sarīkojumā Bārbeles tautas namā. Brigitas mērķis ir līdz šī gada beigām izveidot digitālu grāmatu par LTF Bauskas rajona nodaļas vēsturi. Sanāksmē rajona Padomē darba grupa vienojās par gaidāmā sarīkojuma scenāriju un risināja praktiskus jautājumus. Bauskas rajona bijušie tautfrontieši tiek lūgti līdz 1. novembrim informēt par savu līdzdalību atceres pēcpusdienā Bārbelē (kontakttālruņi 29656101 un 29417500). No Bauskas uz Bārbeli 8. novembrī tiks organizēts speciāls autobuss, par ko sarīkojuma dalībniekus iepriekš informēs.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas