Attīstību bremzē neziņa par teritoriālo reformu

Rundāles pagasta lauku attīstības speciāliste Ludmila Knoka iedziļinājusies ilgtspējīgas attīstības būtībā un ar to vakar, 12. jūnijā, iepazīstināja kolēģus. Rundāliete nav žēlojusi laiku, meklējot materiālus un ilgtspējīgas attīstības būtību apzinājusi globālā, valsts un arī pašvaldības mērogā. Visiem bija interesanti ieklausīties ar faktiem pamatotajā stāstījumā. Viņa secinājusi, ka svarīgi ir saskaņot ekonomisko attīstību, kas visā pasaulē ir dominējoša, ar vides un sociālo jomu. Diemžēl šādā kontekstā, turklāt savstarpēji saistot visas trīs jomas, nav konkrētu izstrādņu. Ar 2009. gadu Latvijā stāsies spēkā Attīstības plānošanas likums, kas vēl ir apspriežams.  L. Knoka runāja par vairākiem tā modeļiem un izteica apsvērumus, kas būtu piemērotākais lauku teritorijām. Iecavas novada lauku attīstības speciālists Stepans Drozdovs ir piedalījies Zemgales plānošanas reģiona rīkotajā sanāksmē Jēkabpilī, kur runāts par attīstību līdz 2030. gadam. Viņaprāt, skaidrības un konkrētības vēl ir maz. L. Knoka savukārt uzsvēra, ka neziņa par administratīvi teritoriālo reformu arī bremzējoši ietekmē ilgtspējīgas attīstības koncepcijas izstrādi. Sanāksmē vēl runāja par lauksaimnieku pieteikšanu gadskārtējam konkursam «Sējējs». Laba iespēja ir jaunā nominācija «Ģimene lauku sētā». Pašvaldību speciālisti aicinājuši startēt vairākas saimes, bet, iepazīstoties ar konkursa noteikumiem, kandidāti kļūst atturīgi. Pieteikšanās pēdējais datums ir 16. jūnijs, paredzams, ka iepriekš minētajā nominācijā startēs Rundāles, Stelpes, Ceraukstes un Gailīšu pagasta lauksaimnieku ģimenes.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas