Atvērto durvju dienu sarīko Iecavas internātpamatskolā

Iecavas internātpamatskolā interesentiem tika rīkota atvērto durvju diena «Iepazīsim skolu!». Šis pasākums ir saistībā ar plānoto skolu reorganizāciju novadā, kad internātpamatskolas ēkā tiks veidota Iecavas pamatskola.

Ar skolu, mācību programmām 20. februārī iepazīstināja skolas direktore Aija Semjonova un Iecavas novada domes izglītības nodaļas vadītāja Vija Ieleja. Piedalījās arī atbalsta personāls, psihologs un sociālais pedagogs. Kā novēroja «Bauskas Dzīve», vecāki nebija vienaldzīgi, to apliecināja arī apmeklētāju skaits.

Internātskola pārtaps par Iecavas pamatskolu, kurā mācīsies arī bērni no Dzimtmisas, izglītības programmas paliks tās pašas – pamatizglītības un speciālās pamatizglītības programma bērniem ar mācīšanās traucējumiem. Dzimtmisas pamatskolā pašlaik realizē tādas pašas programmas.

«Vērtējot pašreizējo situāciju, varam teikt, ka telpu piepildījums internātpamatskolā ļauj, lai šeit varētu mācīties bērni no Dzimtmisas skolas. Ja kādu iemeslu dēļ (slimība utt.) skolēns ilgstoši nav apmeklējis stundas, viņš var iegūt papildu atbalstu no konkrēta pedagoga. Katram bērnam tiek veidots individuāls plāns, lai vieglāk iekļautos mācību procesā un sekmīgi apgūtu vielu. Par atbilstīgu izglītību tiek domāts, tāpēc lūkosim, lai tas saglabājas arī jaunizveidotajā pamatskolā,» stāsta V. Ieleja.

Strādājot ar bērniem speciālajā mācību programmā, tiek veidotas individuālas, grupu korekcijas, rehabilitācijas nodarbības. Ir ārstnieciskā vingrošana, logopēdiskās nodarbības, ritmika un datorika. Šajā mācību gadā jauninājums ir robotika, skaidro Iecavas internātpamatskolas direktore Aija Semjonova. Skola piedalās arī vairākos projektos. Veselības veicināšanas programmā skolēni reizi nedēļā brauc uz peldbaseinu. Mazajās klasēs tiek piedāvāta lasītprasmes apgūšana, dažādas ar interešu izglītību saistītas lietas. Skola iesaistās jauno līderu klubā centrā «Marta», projektos «MammaDaba» un «PuMPuRS».

Skolēni regulāri startē dažādās olimpiādēs, kur gūst arī vērtīgus sasniegumus. Eksāmenu rezultāti ir konkurētspējīgi. «Esam plānojuši starpdisciplināras mācības, lai jebkurš izglītojamais spēj orientēties nepazīstamās situācijās, radoši domāt, analizēt, izvērtēt, nonākt pie loģiskiem secinājumiem. Nesen sākām desmit nodarbību ciklu vecākiem par pusaudžu audzināšanu, plānojam to turpināt,» pauž A. Semjonova.

Skolā tiek piedāvāta pagarinātās dienas grupa, kā arī plašas brīvā laika pavadīšanas iespējas – ekskursijas, koncertlekcijas, sporta dienas, pārgājieni, tradicionālie svētki. Ārpusklases dzīvē saistošs ir starpklašu konkurss «Esi darbīgs». Uzvarētāji iegūst skolas apmaksātu ekskursiju. Izglītības iestādē ir 18 interešu izglītības grupas – var apgūt kokapstrādi, radošās prasmes, kulināriju, dzeju, tautas dejas, ir koris, teātra pulciņš. Īpašā cieņā ir sports – dambretes un puzles spēles, novusa, galda hokeja turnīri utt. Skolēni katru gadu aktīvi darbojas bērnu žūrijā. Bērni tiek gatavoti jaunam dzīves posmam, apgūst dažādas prasmes. Skola vairāk nekā 20 gadu sadarbojas ar Zviedrijas sabiedrisko organizāciju, kas palīdz ar saimnieciskajiem resursiem. Skolēni ar visaugstāko vidējo vērtējumu katru gadu dāvanā saņem velosipēdu, tādējādi viņi tiek motivēti augstākiem mācību sasniegumiem.

«Nav jābaidās kaut ko mainīt. Ar bērniem daudz strādājam. Manuprāt, daudziem nepatīk vārds «internāts». Atšķirība ir tāda, ka daļa skolēnu neaiziet mājās, bet paliek šeit pa nakti,» teic direktore.

«Skola ir ļoti labi uzturēta, nekas nav «nolaists». Vēlamies izveidot sporta zāli, jo nodarbības pašlaik notiek aktu zālē. Pavasara beigās saņemsim gatavu būvprojektu, runāsim ar deputātiem un lūgsim, lai ļauj gada beigās veikt iepirkuma procedūru, tad nākamgad varētu sākt būvniecību. Būtu ļoti cerīgi, ja 2020. gada otrajā pusē taptu sporta zāle. Nākamais posms varētu būt aktu zāles un fasādes atjaunošana. Runājot par autobusu, skolēnu pārvadājumi tiks nodrošināti, bet pa novada teritoriju,» informē Iecavas novada domes izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs.

«Mans bērns pagaidām mācās Dzimtmisas pamatskolas sestajā klasē. Līdz šim par internātpamatskolu neko nezināju. Te ir plašāk un lielākas piedāvātās iespējas. Sākumā pretojos un nevēlējos savu atvasi te sūtīt, bet iepazīstot saprotu, ka nav nemaz tik slikti,» atklāj Dzimtmisas iedzīvotāja Rasma Turkupole. Līdzīgi domā arī Gita Caune. Viņa pati kādreiz mācījusies gan Dzimtmisā, gan Iecavas internātpamatskolā. Neko sliktu par internātu nevarot teikt: «Bērni te tiks vairāk uzraudzīti.»

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas