Bauskā turpinās konference par ūdens apsaimniekošanu Lielupes baseinā 1

Šodien Bauskā turpinās Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) un Baltijas Vides foruma rīkotā konference par kopīgiem pasākumiem ūdens apsaimniekošanā Lielupes baseina Latvijas-Lietuvas pierobežā.ZPR pārstāvis Juris Kālis aģentūru LETA informēja, ka šai konferencei aktualitāti piešķir arī tas, ka ūdens kvalitāte Lielupes baseinā kopumā jau ilgstoši tiek vērtēta kā slikta. Izņēmums vienīgi ir atsevišķi posmi atsevišķās upēs, kur situācija pēdējos gados uzlabojusies. Vēl aizvien ir daudz tādu vietu, kur ūdens piesārņojums nemazinās vai reizēm pat palielinās. To galvenokārt izsauc intensīvā lauksaimnieciskā darbība, pārlieku daudz izmantojot mākslīgo un dabīgo mēslojumu, kā arī neattīrītu notekūdeņu novadīšana apdzīvotās vietās, skaidroja Kālis. ZPR secināts, ka pastāv risks līdz 2015.gadam nesasniegt ekoloģiskā stāvokļa, tostarp ūdens kvalitātes, būtisku uzlabošanos, kā to paredz Lielupes baseina Apsaimniekošanas plāns. Pēdējos gados pēc ZPR iniciatīvas tiek ieviests jau otrais projekts, kas vērsts uz ūdens kvalitātes un apsaimniekošanas uzlabošanu pārrobežu Lielupes baseinā. Pirmā projekta ieviešana ar Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstu beidzās pirms nepilniem diviem gadiem. Otrais un aktuālais projekts ir Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītais projekts "Kopīgi ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā" jeb saīsināti - "GrandeRio". Kālis skaidroja, ka arī otrā projekta ieviešana tuvojas nobeigumam. Abu minēto projektu īstenošana, iesaistot visai plašu partneru loku no Zemgales un Ziemeļlietuvas, ļāvusi izstrādāt vairākus tehniski ekonomiskos pamatojumus, kā arī tehniskos projektus lietus ūdens savākšanas, kā arī kanalizācijas notekūdeņu aizvadīšanas sistēmu izbūvei, veikt vairāku mazo upju gultnes un krastu tīrīšanu atsevišķos to posmos, labiekārtot atpūtas vietas biezāk apdzīvotās vietās, uzstādīt nepieciešamos infrastruktūras objektus, izvērst iedzīvotāju izglītošanas kampaņu, iesaistot tajā pēc iespējas vairāk bērnu un jauniešu. Šovasar, piemēram, Bauskas novadā notikusi Mūsas un Mēmeles gultnes un krastu tīrīšana Uzvaras, Bērzkalnu, Mežotnes un Vecsaules atpūtas vietās. Savukārt Iecavā 14 vidusskolēni no Latvijas un 12 no Lietuvas piedalījās otrajā starptautiskajā jauniešu vasaras skolā, kuras uzdevums bija raisīt jauniešu interesi par Lielupes baseina ūdens resursiem un dabas vērtībām, rosināt izzināt dažādus ūdens, ekoloģijas un ūdens resursu apsaimniekošanas aspektus, kā arī piedalīties laivotāju ekspedīcijā, ņemt un novērtēt ūdens analīžu paraugus. Šodien visu ieinteresēto pušu pārstāvji un citi interesenti varēs iepazīties ar baušķenieku pieredzi upju tīrīšanā, dabas infrastruktūras izveidē un ūdens resursu apsaimniekošanā. Kā ziņots, projekta "Kopīgi ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā" kopējās izmaksas ir 962 933 eiro (676 749 lati).

Pievieno komentāru

Komentāri 1

xxx

da kas taa pa tiiriishanu ... krievu laikos kombaini gaaja , te ka tik naudu kabataa iebaazt !! VELLNI!

pirms 8 gadiem, 2012.10.27 10:38

Latvijā un pasaulē