Bauskā var pieteikties atbalstam ēdināšanai

Bauskas novada iedzīvotāji var pieteikties atbalstam no ēdināšanas finansējuma, kas paredzēts saistošajos noteikumos «Bauskas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar «Covid-19» izplatību». Atbalsts skar skolēnu ģimenes.

Atbalstam 28 eiro apmērā var pieteikties ģimenes, kuru bērni mācās vispārējās izglītības iestādes 1. – 9. klasē un kurām ir trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes statuss. Atbalstu piešķir pārtikas pakas veidā – vienu par aprīli, vienu par maiju. Pārējās ģimenes, kur ir pirmsskolas vecuma bērni vai  1. – 12. klases audzēkņi, var pieteikties pārtikas kartēm 20 eiro apmērā vienu reizi par aprīli un vienu reizi par maiju neatkarīgi no tā, kuras pašvaldības izglītības iestādē skolēns mācās.

Bērniem, kas ārkārtējās situācijas laikā apmeklē Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs dežūrgrupu, pabalsts bērnu ēdināšanai vai atbalsts pārtikas pakas veidā nepienākas. Šajā grupā ietilpst arī Pamūšas speciālās pamatskolas audzēkņi, kuri jau saņēmuši pārtikas pakas no izglītības iestādes.

«Laikus apzinājām vecākus un divas reizes mēnesī izvadājam pārtikas pakas. Izglītības iestādei ir savs budžets, tam nav sakara ar novadu, jo tā ir valsts mērķdotācija. SIA «Aniva» pārtikas tehnologi veidoja pakas saturu – tās cena ir aptuveni 30 eiro, vedam divreiz mēnesī. Maijā būs divas pakas katram bērnam,» informē Pamūšas speciālās pamatskolas direktore Aelita Naumane.

Vecākiem vai personām, kas bērnus aprūpē, jāiesniedz iesniegums Bauskas novada sociālajā dienestā, lai saņemtu ēdināšanas pabalstu. To var iesniegt līdz 2020. gada 10. maijam. Veidlapa atrodama mājaslapā bauska.lv. Elektroniski aizpildītu, to var sūtīt uz e-pastu edinasana@bauska.lv, var iesniegt portālā latvija.lv, izmantojot bauska.lv atrodamo saiti. Izdrukātu eksemplāru var iesniegt Bauskas novada sociālajā dienestā Rūpniecības ielā 7, pagasta pārvaldē vai Bauskas novada domē.

Pārtikas karte dos iespēju iegādāties produktus tikai šādās pārtikas preču grupās: konservētas un citādi apstrādātas vai ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas zivis, maize un svaigi mīklas izstrādājumi, gaļa un gaļas produkti, makaronu izstrādājumi, saldēti dārzeņi un zivis, graudaugu un cietes produkti, augļi un dārzeņi, augu eļļas, tēja, piena produkti, cukurs, olas. Tā būs jāizlieto līdz šī gada 25. jūnijam. Pārtikas kartes būs izmantojamas mazumtirdzniecības veikalos, kas  būs noslēguši līgumu ar pašvaldību par pārtikas karšu atprečošanu. Veikalu saraksts būs pieejams mājaslapā bauska.lv, veikalos izvietos norādes, ka tur iespējams atprečot pārtikas kartes.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas