Bauskas baseina noslogojums pieaug 17

Par novada pašvaldības naudu uzbūvētais baseins ir Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skolas struktūrvienība. Pirms Bauskas baseina nodošanas ekspluatācijā bija bažas, ka nebūs apmeklētāju, bet tās nav piepildījušās. Tieši otrādi – baseins ir arvien vairāk noslogots, grūti atrast brīvu laiku jaunām treniņgrupām un nodarbībām. Daži aptaujātie pat atzīst, ka baseins ir par mazu.

Izvērtējot gada laikā paveikto, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS) direktore Biruta Grantiņa domās atgriežas pie laika, kad baseins vēl nebija sācis darbu: «Lai būvi nodotu ekspluatācijā, mums bija jāievēro daudzi svarīgi nosacījumi. Vispirms tika izvēlēti un apmācīti speciālisti, vispārizglītojošo skolu sporta pedagogi pilnveidoja kvalifikāciju peldētprasmes apguvē.

Īpaši nevienu nevajadzēja mudināt. Sadarbībā ar Latvijas Peldēšanas federāciju profesores Jeļenas Solovjovas vadībā organizējām kursus 47 vispārizglītojošo un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem. Ir svarīgi, kā pedagogs māca peldēt, tam jānotiek profesionāli.»

Speciālisti uzskata, ka peldētprasmi var apgūt ikviens, tikai jāiemācās droši pārvietot ķermeni, ūdeni izmantojot kā balstu un lietojot palīginventāru.

Pirmos skolēnus peldētprasmju apguvei uzņēma 2018. gada 24. janvārī. «Bērnu prieks bija tā vērts, lai pārvarētu visu sarežģīto procesu līdz peldbaseina funkcionēšanai pilnā apjomā. Acis bērniem staroja, bija neviltots prieks par iespēju peldēt, apgūt jaunas prasmes un iemaņas. Daži pusaudži jau otrajā trešajā nodarbībā prata turēties virs ūdens,» atceras B. Grantiņa.

Pirmie baseinu iepazina Mežgaļu, Codes, Mežotnes un Vecsaules pamatskolas audzēkņi. Instruktore-trenere Tatjana Lipska-Duklava pedagogiem ļoti palīdzēja organizēt un vadīt peldēšanas stundas. «Izglītības iestāžu vadītāji, pedagogi un vecāki ieguldīja lielu organizatorisku darbu, gatavojoties peldētapmācībai. Bauskas novada domes izglītības un transporta nodaļa, izglītības iestādes strādā kā saliedēta, darbīga komanda, ko koordinē Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķis Māris Šekavs,» stāsta B. Grantiņa.

Sporta skolā 2018./ 2019. mācību gada sākumā atvēra septiņas interešu izglītības grupas peldēšanā bērniem vecumā no 5 līdz 11 gadiem, kopā – 127 mazajiem peldētājiem. Šo darbu koordinē BJSS metodiķis Aivars Solzemnieks.

2018. gada 29. janvārī, kad sāka darboties kases aparāts, peldbaseinu un saunas atvēra visiem
iedzīvotājiem. Ieinteresētākie – Herberts Mucenieks, Vārnu un Mičuļu ģimenes – sekoja būvniecības procesam no projekta tapšanas laika un pamatakmens ielikšanas līdz pat «lentītes griešanai». Viņi bija arī lieliski palīgi objekta tapšanas un iekārtošanas laikā.

«Mūsu peldbaseins nav «megabūve». Tas atrisina vienu no galvenajām vajadzībām – peldēt un relaksēties ziemas apstākļos par atbilstīgu cenu. Administrācijas uzdevums ir rūpēties par akurātu ūdenstilpņu uzturēšanu atbilstīgi sanitārajām normām un higiēnas prasībām. Ūdens paraugi tiek ņemti ik dienu. Reizi mēnesī pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta «BIOR» speciālisti veic padziļinātas analīzes lielā baseina, bērnu baseina un džakuzi ūdenim, informē B. Grantiņa.

Daudzi uz baseinu nāk ik dienu, daļa aktīvi izmanto relaksācijas zonu. Brīvdienās un svētku dienās pārsvarā nāk ģimenes ar bērniem. Klientu loks ģeogrāfiski ir ļoti plašs – baseinu apmeklē ļaudis no Iecavas, Rundāles, Vecumniekiem, Jelgavas, Ozolniekiem, Dobeles, Birzgales, Rīgas, kā arī no Lietuvas – Biržiem, Soločiem, Jonišķiem, arī Pasvales.

Viena no centīgākajām baseina apmeklētājām ir baušķeniece Ineta Rapševiča, viņa stāsta: «Esmu Bauskas baseina fane, jo man tīk viss aktīvais, ko varu veikt agri no rīta. Ceļos pēc sava bioloģiskā pulksteņa 5.20 un pulksten 6 jau esmu baseinā. Četrdesmit minūtēs nopeldu aptuveni 30 – 40 baseina garumus, izmantoju masāžas strūklas un pēc tam, prieka uzpildīta, vedu bērnus uz skolu un dodos uz darbu. Nevar būt labāk – viss ir tepat, nekur nav jāskrien, nav jātērē dārgais laiks.» Peldētāja atzīst, ka viņai patīk baseina interjers, atsaucīgais personāls, kā arī iespēja no rītiem peldēt pa brīvu celiņu. «Mums ir izveidojusies rīta «cīruļu» kompānija, kas nekurn un rod atslābinājumu rīta peldēs,» teic baušķeniece.

Iedzīvotāju vērtējums par baseinu ir atšķirīgs. Liela daļa slavē priekšzīmīgo tīrību un kārtību, patīkamo attieksmi pret apmeklētājiem. Daudzi uzteic peldcepures nepieciešamību, daļa uzskata, ka tas ir lieks aksesuārs, kas rada problēmas pirtīs, nevarot arī ciemiņus aizvest uz baseinu, jo visiem vajag peldcepures. Daži pat apgalvo, ka neapmeklē baseinu tikai tāpēc, ka galvā jābūt peldcepurei.
 
Bauskas baseina vadība noraida virkni pretenziju, jo tās ir pretrunā ar higiēnas prasībām. Daži apmeklētāji ir neapmierināti, ka darbinieki cītīgi pārbauda, vai baseinā tiek ievēroti noteikumi. «Ja apmeklētāji tos ievēro, viņiem neko neaizrāda,» teic Biruta Grantiņa. Daļai klientu nepatīk, ka pie ūdens masāžas zonas nav rokturīša, kur turēties, bet tas ir ceturtais celiņš, kas domāts ūdens sacensībām, masāža ir tikai papildu piedāvājums.

Baseina vadība uzskata, ka pirts darbību nepieciešams salāgot, ņemot vērā vidējos rādītājus, pētot noslodzi un temperatūras atbilstību vēlmēm. Karstuma izturības slieksnis ir atšķirīgs. Daži uzskata, ka pirtī ir tāds karstums, ka mati deg, taču citiem ir par aukstu. Tāpēc tiek meklēts vidusceļš.

«Izvērtējām noslogojumu pirtīs un secinājām, ka visas četras pirtis netiek maksimāli izmantotas, ne visi klienti tās apmeklē. Ir svarīgi visu ekonomiski, sabalansēti sakārtot un finanšu līdzekļus ieguldīt lietderīgi,» atzīst B. Grantiņa. Sākumā kurinātas visas pirtis, tad vērtējuši, kuras ir pieprasītākās. Turku un infrasarkanā pirts tagad darbojas trīs reizes darba nedēļā, sauna un krievu pirts – divreiz. Brīvdienās strādā visas četras pirtis. Ja piektdienās divas pirtis ir pārslogotas, ieslēdz arī trešo. «Mums visiem jādomā, kā taupīt, lai iegādātos kvalitatīvu inventāru, atvērtu jaunu programmu un nodrošinātu gaumīgu un skaistu vidi,» teic sporta skolas direktore.

Baseinā tiek rīkotas ūdens aerobikas nodarbības. Baušķeniece Sintija Kalēja, kas Iecavas novada domes administrācijā vada projektus, stāsta: «Pirms trim gadiem jau bija skaidrs, ka Bauskā būs baseins, tad arī Iecavā sākām domāt, kā to izmantot. Mums projektā ietaupījās līdzekļi, izplānojām, ka par tiem lauku iedzīvotājiem var finansēt aerobikas nodarbības. Tās nav tikai Iecavas novada iedzīvotājiem, bet arī baušķeniekiem, rundāliešiem un Vecumnieku novada ļaudīm,» stāsta S. Kalēja. Iecavas pašvaldība iecavniekiem nodrošina bezmaksas transportu nokļūšanai baseinā. S. Kalēja atzīst, ka baseina nodarbības cilvēkiem ir ļoti vajadzīgas, un priecājas, ka šosezon no oktobra darbojas ūdens aerobika.

Februārī un martā, novembrī un decembrī apmeklētāju skaits ir līdzīgs. Pārējos mēnešos klientu ir mazāk. Vēl nav datu par janvāri, jo pagājušā gada janvāra beigās baseins tikai sāka darbu.

Parasti darbdienās par maksu baseinu apmeklē 80 – 140 iedzīvotāju, brīvdienās, ieskaitot arī piektdienu vakarpusi, ir 160 – 250 apmeklētāju. Sākumā, kad baseinu atvēra, daudzi nāca arī pirmdien, kad cena ir zemāka, bet tagad katrs atrod sev izdevīgāko laiku un tik ļoti uz cenu neskatās. Kādreiz brīvdienās pirmie apmeklētāji ieradās pulksten 11, tagad jau 9 baseinā ir daudz cilvēku. Vislielākais vienas dienas apmeklējums par maksu – 276 cilvēki.
   
Ikviena jauna tehnoloģiskā būve, sākot darbību, piedzīvo tehniskas problēmas. Arī baseina darbības pirmie mēneši aizvadīti, izvērtējot un uzlabojot sistēmu darbību. Peldbaseina pagrabstāvs atgādina mazu tehnoloģisku pilsētiņu, kas nodrošina atbilstīgu ventilāciju ar Dānijas uzņēmuma «Dan hah» kvalitatīvām iekārtām, ūdens filtrāciju, cirkulācijas plūsmu. «Pilsētas ūdensvada kaļķainais ūdens ietekmēja tvaika pirts elektronikas darbību. To atrisinājām, nodrošinot atbilstīgu filtrācijas iekārtu, uzstādot papildu ierīces ūdens spiediena jaudas paaugstināšanai,» informē Biruta Grantiņa.

Gādājot par tīrību un kārtību, sporta skolas vadītāja nedomā piekāpties. «Mani grib «pārlauzt», bet es neļaušos,» tā par vēlmēm ienākt baseinā bez peldcepures, nenomazgājoties dušā pirms baseina apmeklējuma un līdzīgām prasībām pauž B. Grantiņa. Viņa uzsver, ka lepojas ar Pasvales laikrakstā «Darbas» teikto: «Bauskas peldbaseina vizītkarte – tīrība un kārtība.» Lietuvas laikraksta galvenais redaktors un žurnālisti peldbaseinu apmeklēja pirms valsts simtgades. «Pasvales rajona sporta skolas direktore Eugenija Butrimiene tā arī teica: «Tikai nemaziniet disciplīnu!» Kamēr ir disciplīna, ūdens attīrīšanai vajag mazāk hlora un baseinā nav asās hlora smakas. Analīžu rezultāti ir labi. Apmeklētāji redz, ka viss ir jauki un tīri, bet šai «medaļai» ir arī otra puse – baseina darbinieku lielais ieguldījums disciplīnas un tīrības nodrošināšanā,» saka B. Grantiņa.
   
Baseina pirmais gads tiek vērtēts kā labs. «Esam salīdzinājuši maksas apmeklētāju skaitu Bauskā un Kuldīgā, Balvos – tur viņu mazāk,» saka B. Grantiņa. Viņa slavē iecavniekus – viņi ierodas gan organizēti ar autobusiem, gan arī individuāli. Baseinā notiek arī peldētapmācība pieaugušajiem – uz nodarbību nāk līdz 19 dalībniekiem. 127 bērni interešu izglītības programmā trenējas divas reizes nedēļā, šogad puse sāks treniņus trīs reizes nedēļā. Būs vēl divas sporta grupas.

«Nav problēmu ar bērnudārzu audzēkņiem – viņi ir sajūsmā. Īpašu uzslavu pelnījušas bērnudārza «Zīlīte» darbinieces – audzēkņi jau pēc otrās trešās nodarbības turas uz ūdens. Prieks par klasēm, kas piedalās programmā «Sporto visa klase» un baseinu izmanto piektdienās. Kādreiz viņi bija labākie piemēri, jo iepriekš brauca uz nodarbībām Pasvalē un peldēja labā stilā, bet tagad daudzi tā peld, lieliski peld arī basketbola grupas. Baseins būs aizvien noslogotāks, ar to jārēķinās,» pārliecināti teic B. Grantiņa.

Darbinieki cenšas telpas lēti un labi iekārtot, noformēšanā daudz paveic Sigita Platā. «Esam iegādājušies inventāru, bērniem būs slīdkalniņš. Dome mūs atbalsta, neko nereālu arī neprasām. Attīstoties Bērnu un jaunatnes sporta skolas peldēšanas nodaļai, salāgot peldēšanas laiku un rēķināties ar darbības grafiku būs ikviena klienta pienākums. Tomēr tā nav problēma, vajag tikai labu gribu,» saka Biruta Grantiņa. Viņa informēja, ka Bauskas un Iecavas iedzīvotājiem plānots atvērt grupiņu zīdainīšu peldētapmācībā.


FAKTI

Bauskas peldbaseins darbības 11 mēnešos no 2018. gada 24. janvāra līdz 2018. gada 30. decembrim 38 409 reizes uzņēmis izglītojamos ar 90 926 cilvēkstundām peldbaseinā un 25 158 reizes iedzīvotājus ar 45 352 cilvēkstundām peldbaseinā, kopā – 67 procenti izglītojamo un 33 procenti pieaugušo klientu.

Līgumā ar Valsts kasi par aizņēmuma ņemšanu bija paredzēts, ka maksas klienti būs vismaz 21 procents no apmeklētāju skaita. Tas nozīmē, ka šo prasību izdevies pārsniegt.

11 mēnešos iekasēti 116 911,1 eiro. Ar šo summu peldbaseins spējis nodrošināt darba algas un daļu nodokļu apmaksas. Ieņēmumi veido 41,32 procentus no kopējās izdevumu daļas.

Bauskas baseina darbības nodrošināšanas izmaksas 2018. gadā:
elektrība – 36 109,89 eiro; siltumapgāde – 23 658,80 eiro; ūdens – 10 657,27 eiro; dažādi izdevumi 11 pozīcijās (ieskaitot, piemēram, laboratorisko izmeklējumu veikšanu, ķīmiskos līdzekļus utt.) – 19 245,28 eiro.

Bauskas peldbaseina izbūve izmaksāja 3 137 158 eiro no pašvaldības naudas, no summas Valsts kasē aizņēmums 1 637 158 eiro apmērā.

Avots: Bauskas BJSS un novada pašvaldība.

Pievieno komentāru

Komentāri 17

Forši

Es atkal iešu uz plikiem virr palureet!))

pirms gada, 2019.02.05 12:31

tas arī labi

Baseina ēka līdzīga Latvijas Nacionālai bibliotēkai.

pirms gada, 2019.02.05 12:01

Lita

Tas ir forši ,ka mums ir baseins,bērni iemācīsies peldēt.

pirms gada, 2019.02.05 14:32

ha

Pie mums ir divas upes ,cik forši kad vecāki iemācītu savas atvases peldēt.

pirms gada, 2019.02.05 20:27

P

Jūsu novadam labi un apsveicami,žēl ,ka nav gludi mūsu lielceļi-noteikti apmeklētāju skaits augtu.

pirms gada, 2019.02.05 16:17

IR forši,

Nu, nezinu, kur tur var redzēt plikus vīriešus un sievietes, vienīgi dušas,bet tur jau tā pat sievietes ir ar sievietēm un vīrieši ar vīriešiem, un tas tā dīvaini būtu, ja kāds iet uz baseinu, lai palūrētu uz kādu plikumiem.
Ūdens aerobika ir super,īpaši trenerīte Līga, kas visus vingrinājumus katru reizi rāda citus, nevis automātiski pēc kārtas katrā treniņā vienu un to pašu. Un uzmundrina arī, liels prieks par tādu treneri,kas atdod sevi visu, lai tie kas ir atnākuši ar gandarījumu iet prom no treniņiem. Un katrs pats var savu tempu regulēt kā strādāt. Paldies tev ,Līga.
Un atceramies vienu-NEVIENAM NEVAR IZPATIKT, vienmēr būs kāds ,kuram kaut kas nepatīk.

pirms gada, 2019.02.05 16:40

viesis

Nevajag pārspīlēt ar to, ka peldbaseins kļūst par mazu. Pārmērības nav vajadzīgas.Galvenais,ka tas ir un pietiek.

pirms gada, 2019.02.05 22:34

Tēvs Tuks

Tikai nezin kāpēc vēroju, ka Pasvales baseinā vairāk atgriežas Bauskas novada iedzīvotāji un negrib pieredzēt,to ka video novērošanas kameru safilmēto apspriež kurai dāmai labāks peldkostīms. arī ar demokrātiju par peldbiksēm un citiem aksesuāriem nerunājot.

pirms gada, 2019.02.06 07:39

Aiva

Tēvs,Tu savā dīkdienībā iedomājies, ka kādam kaut kas jāapspriež..Turpini spriest un jūties gandarīts par saviem vērojumiem.

pirms gada, 2019.02.06 14:11

ierosinājums

Peldbaseinā reizi nedēļā varētu noteikt kā nūdistu dienu.

pirms gada, 2019.02.06 08:38

Ierosinājums

Peldbaseina ģērbtuves ierīkot galdiņu mazāko bērniņu pārģērbšanai, citādi mazo ļoti grūti pārģērbt. Bet pārējais vis super, patīk un apmierina ????????????

pirms gada, 2019.02.07 09:26

Pasvaļi

Atbrauciet un apskataties,cik daudz Bauskas puses cilvēki brauc joprojām pie mums.Piektd,sestd,svētd kopā iespējami varēru būt pāri simts cilvēkiem. Mums jau labi iespējami katru nedēļu 700euro,mēnesī iespējami ap 3000 euro,gadā iespējams ap 40 000 euro. Un tīrība baseinā ir teicama,nezinu,kur jūsu direktore ir rāvusi,ka Pasvaļos kaut kas nav tā. Varbūt tomēr jāmeklē vaina Bauskas baseina vadībā,ja jau tik daudz Bauskas puses iedzīvotāji turpina braukt uz Pasvaļiem

pirms gada, 2019.02.08 22:25

gra

man tas baseins apnicis, visu laiku baseins un baseins..

pirms gada, 2019.02.09 11:34

Viedoklis

Pasvales baseins cilvēkiem labāk patīk, jo nav tik drastiski ierobežojumi un tik hlorēts ūdens un nepatīkama smarža.

pirms gada, 2019.02.09 21:02

Apmeklētāji

Vai vēl kādā citā baseinā ir tik drastiski kontrole? Peldcepure, kopējām peldkostīmā kā arī jau čību zoles jau pēta. Ko vēl varētu pārbaudīt? Lai siltāku ūdeni nodrošina un džakuzi masējošos burbuļus ieslēdz. Skolēni arī ko labāku ir pelnījuši.

pirms gada, 2019.02.24 13:17

Vietējās ziņas